0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

โรคตายพรายในกล้วย

โรคตายพรายในกล้วย

วันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคตายพรายในกล้วย ถือว่าเป็นโรคที่เกษตรกรส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาพูดถึงกล้วยกับคนไทยนั้นปลูกได้ทั่วภูมิภาค เป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นพืชที่ใช้เป็นอาหาร เป็นยาเด็ก ป้อนเด็ก เลี้ยงเด็กตั้งแต่แรกเกิดหลังจากที่เริ่มเบื่อนม เราจะใช้ประโยชน์จากกล้วย กล้วยบ้านเราก็มีเยอะแยะมากมาย กล้วยน้ำหว้า กล้วยหักมุก กล้วยหอม กล้วยไข่อะไรต่างๆเหล่านี้ ปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องของตัวโรค ตัวโรคพืชนั้นก็ที่มีปัญหากับกล้วย

ในวันนี้คือเรื่องโรคตายพราย อาการของโรคตายพรายส่วนใหญ่มารบกวนหรือระบาดในกล้วยที่มีอายุ 4-5 เดือนขึ้นไป การเกิดโรคตายพรายในกล้วยนี้ก็มีมากมายหลายสาเหตุ นั่นก็คือว่าถ้าเอาหน่อ หรือ ต้นพันธุ์ ที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนมาตั้งแต่เริ่มแรก อันนี้พอตั้งหลักได้ สปอร์ของเชื้อราฟิวเซอเรียม ออกซีสปอตัม เบนคูเซ่ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคตายพราย เขาก็ฝังอยู่ในเง้าเมื่อสภาพแวดล้อมเริ่มนิ่ง หมายความว่ากล้วยก็ตั้งตัว ความชื้นเหมาะสม เชื้อที่ติดมาตั้งแต่หน่อหรือต้นพันธุ์นั้นเขาก็สามารถที่จะค่อยๆปรับตัวก็นอกจากสปอร์และก็เข้าทำลายเซลล์หรืออีกทางหนึ่งสมมติว่าได้หน่อกล้วยที่ผู้ปลูกมีความรู้ เกษตรกรมีความรู้ นำหน่อกล้วยมาจุ่ม มาชุบ ในน้ำที่แช่สปอร์ของไตรโคเดอร์ม่า หรือแช่ในน้ำที่มีบาซิลลัส ซับทิลิส ของไทยกรีนอะโกรมีชื่อว่าอินดิวเซอร์ เป็นไตรโคเดอร์ม่าที่มีใบรับรองจากกรมวิชาการการเกษตร หรือ บาซิลลัส ซับทิลิส อีกตัวหนึ่งเป็นแบคที่เรียที่ปราบโรคก็คือตัว ไบโอเซ็นเซอร์ คือชื่อการค้า เราสามารถใช้ตัวไตรโคเดอร์ม่าหรืออินดิวเซอร์หรือเลือกเป็นตัวบาซิลลัส ซับทิลิส อย่างละ 50 กรัม อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เอามาผสมน้ำ 20 ลิตร และใช้จุ่มหน่อกล้วย เพื่อป้องกันไม่ให้สปอร์ของฟิวเซอเรียมที่เป็นสาเหตุของโรคตายพรายเข้ามาระบาดในหลุมปลูก ในแปลงปลูกกล้วยของเรา กรณีที่ 1 ก็คือติดมากับต้นพันธุ์ กรณีที่ 2 คือ เรามีความรู้ เราเข้าใจ เราทำลาย หรือเราเอาจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักต่อเชื้อตัวนี้เอามาคุมมันก่อนจะสู้ไหวหรือไม่ไหวอีกเรื่องหนึ่ง เราเอาจำนวนมากมาข่ม ให้มีไตรโคเดอร์ม่า ให้มีบาซิลลัส ซับทิลิส อยู่ที่เน่าของกล้วยเยอะๆไว้ก่อนยังไงจุลินทรีย์ที่นิสัยไม่ดีเขาก็จะค่อยๆอพยพโยกย้ายไป เราคุยถึงสาเหตุที่ 3 สมมติว่าต้นพันธุ์ก็เลือดดีแล้ว ป้องกันจุลินทรีย์แล้ว มันก็ยังมีการเกิดโรคที่ดินได้ ถ้าดินบริเวณนั้นมีหลุมปลูก รดน้ำ เปียกแฉะ ฉ่ำ คือ ถึงแม้ว่ากล้วยจะชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเปียกแฉะ เพราะฉะนั้นดินบริเวณหลุมปลูกของกล้วยนั้นไม่แฉะจนนำพาหรือสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดโรคตายพรายได้ง่ายๆอันนี้ต้องไปสังเกต เฝ้าระวัง กรณีที่ 4 สาเหตุที่โรคตายพรายจะเกิดบางทีถ้าเราไปแหวก ไปขุดดูที่โคนของต้นกล้วย เราไปขุด แหวก เจาะ ดูปรากฏว่ามีพวกหนอนกอ ด้วง ด้วยเหมือนกันที่ทำให้เกิดสาเหตุของโรคตายพราย พวกหนอนกอ พวกด้วงที่กัดกินราก ทำให้เกิดบาดแผล เมื่อมีบาดแผล เชื้อฟิวเซอเรียมก็เข้าไป ฟิวเซอเรียมเป็นขาโหดถือว่ามีความแข็งแกร่งจนบางตำรา ครูบารอาจารย์ที่บอก ไม่สามารถที่จะใช้เชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเข้าไปป้องกันหรือ กำจัดได้ แต่เนื่องด้วยว่า เราก็ต่อสู้กับเรื่องนี้ในแนวทางที่ไม่ใช้สารพิษแม้แต่หยดเดียวมายาวนาน เรารู้ว่าการเติมประชากรของจุลินทรีย์ที่นิสัยดีๆ เช่น ไตรโคเดอร์ม่า บาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ที่มันยับยั้ง ทำลายพวกเชื้อโรค ก็มีประชากรจุลินทรีย์ที่นิสัยดีๆ เชื้อโรคก็เข้ามาอาศัยอยู่ไม่ได้ เรารู้สาหตุของการเกิดโรค หรืออาจจะเป็นในห้วงช่วงที่ผ่านร้อนแล้งยาวนานสปอร์ของเชื้อราฟิวเซอเรียม ออกซีสปอตัม เบนคูเซ่ ก็ปลิวมาร่วงหล่นในช่วงฝนแรกของฤดู ในช่วงที่หมอกจัด น้ำค้างเยอะ ตัวนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สปอร์ของเชื้อราฟิวเซอเรียม สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคตายพรายนั้นเกิดในแปลงกล้วยของเราได้เช่นเดียวกัน วิธีการที่เราจะป้องกันรักษา ตามสไตล์ของไทยกรีนอะโกร หรือ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เราจะเน้นในเรื่องของการล้างใบ ทำลายสปอร์ จากสารสกัดจากเปลือกมังคุด จากกลุ่มของพวกจุลสีบวกซิลิสิคบวกทองแดง สามารถใช้ตัวนี้และสารสกัดจากเปลือกมังคุด ผงจุลสีชื่อ ฟังก์กัสเคลียร์ สารสกัดจากเปลือกมังคุดชื่อแซนโธไนท์ ถ้าท่านปลูกกินกันเองในครัวเรือน ก็หมักเองก็ไม่ต้องเสียตัง และเอาผงจุลสี ทองแดง แมงกานีส ซิลิสิคแอซิด เอามารวมและผสมน้ำฉีด ตัวนี้จะช่วยทำลายสปอร์ที่ร่วงหล่นในระยะแรก ให้สปอร์แตก มันจะทำลายสปอร์ ถ้ามันยังเล็ดลอดอยู่บ้าง สมมติถ้ามา 100 % สปอร์มีแน่นอนเพราะธรรมชาติการปลูกกล้วยนั้นยิ่งปลูกเชิงเดี่ยวยังไงก็หนีให้พ้นจากโลกแมลงศัตรูพืชรบกวนได้ยาก เมื่อเป็นเซลล์แบ่งตัวมาทำลายเราก็ต้องใช้พวกจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์ม่าหรือบาซิลลัสซับทิลิส ฉีดเพื่อตามไปยับยั้งตัวที่มันนอกจากสปอร์เป็นเซลล์อีกทีหนึ่ง หรือบางคนอาจจะใช้วิธีเทคนิคที่ทำให้กล้วยมีความแข็งแรงเหมือนนักมวย เหมือนไก่ชนก็ได้ คือทำให้ดูแลตั้งแต่ดิน ปรับค่าความเป็นกรดและด่างของดินให้ได้ PH หรือค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง 5.8-6.3 คือต้องเป็นกรดเล็กน้อย ไม่ใช่เป็นกรอต่ำกว่า 5.8 กรดจัดก็ไม่ดี ด่างจัดก็ไม่ดี เขาก็จะละลายพวกกลุ่มจุลธาตุ ทองแดง แมงกานีส ออกมามากเกินไป จับตรึงฟอสฟอรัส กล้วยดูดขึ้นมาใช้งานไม่ได้ เมื่อดินเป็นกรดหรือด่างจากไนโตรเจนก็ระเหยรวดเร็วกล้วยก็กินไม่ได้ ทำให้กล้วยไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ก็ทำให้อ่อนแอเหมือนคนโตมาด้วยการกินไขมันเยอะก็อ้วนเกินไป กินไม่กินผักไม่กินวิตามินก็ผอมแห้งตัวเหลืองซีด เลือดออกตามไรฟัน ผมร่วง ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นคืออ่อนแอตั้งแต่โดยธรรมชาติ คือการกินอาหารที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะให้ดีต้องใช้พวกหินแร่ภูเขาไฟ ที่มี ซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ อย่างพวกภูไมท์ ภูไมท์ซัลเฟต ถ้าเป็นพวกเกรดพรีเมี่ยม พวกพูมิช พูมิช-ซัลเฟอร์ ความแตกต่างคือค่าความสามารถในการจับตรึงหรือแลกเปลี่ยนประจุ C.E.C ค่าความสามารถในการจับตรึงแร่ธาตุสารอาหารประจุต่างๆเก็บเป็นอาหารเป็นตู้เย็นไว้ให้กับกล้วย กล้วยมีความแข็งแรง ต้านทานต่อโรค ขนาดหนอนยังเข้าทำลายได้ยาก ถ้าเป็นพวกเชื้อราทั่วๆไปก็ยิ่งทำลายได้ยากกว่า ทำให้กล้วยเรานั้นมีโอกาสเจ็บป่วย ได้น้อยกว่ากล้วยที่ไม่มีหินแร่ภูเขาไฟ ที่สำคัญ กล้วยที่ได้รับหินแร่ภูเขาไฟ ได้รับแร่ธาตุสารอาหารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เขาก็จะมีรสชาติที่หอมหวาน อร่อย สีสวยเหมือนกับข้าวหอมมะลิที่ปลูกบนพื้นที่ภูเขาไฟ แถว จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ หอม หวาน อร่อยเหมือนทุเรียนภูเขาไฟ ที่ศรีสะเกษ สุรินทร์ ก็เป็นโซนภูเขาไฟ อีกเรื่องหนึ่งถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของหนอนเราจะใช้เชื้อ บีที ราดไปที่โคนถ้ามีปัญหาเรื่องหนอน ด้วงแรดจะต้องใช้พวกบูเวเรีย เมธาไรเซียม โดยที่เรามีมาตรฐานออแกนิคไทยแลนด์ มาตรฐานไอโฟม มีทะเบียนรับรองจากกรมวิชาการเกษตร คือบูเวเรีย เมธาไรเซียมจะชื่อว่า ฟอร์แทรน 2 ตัวนี้ถ้าเราใส่ไว้ที่โคนต้น และ บีทีหรือแบคเทียร์ จะเป็นตัวช่วยทั้งเรื่องหนอน ด้วงแรด ไม่ให้เข้ามาอาศัยอยู่ที่โคนต้นกล้วย ความเสี่ยงในเรื่องของการรากกล้วยถูกทำลาย ก็ลดน้อยถอยลง โอกาสเกิดแผลและทำให้เชื้อราฟิวเซอเรียม เข้าทำลายก็น้อยลง สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะทำเอาจุลินทรีย์ชีวภาพที่เป็นปฏิปักต่อแมลง หนอน ศัตรูของกล้วยทำให้เกิดบาดแผลและนำไปสู่การติดเชื้อฟิวเซอเรียม คือต้องเติม ฉีด พ่น ถ้าเราสังเกตบริบทสภาพแวดล้อมสวนข้างๆ สวนเพื่อนบ้าน หรือในพื้นที่นั้นมีการระบาด เราต้องรีบเข้ามาบริหารจัดการในส่วนของเราหากเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

เขียนและรายงานโดย ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-9861680-2 หรือ โทร 084-5554210 Hotline สายด่วน 084-5554205 -9 หรือ @thaigreenagro

เสนอติชมได้ที่ Email : thaigreenago@gmail.com

โรคราเส้นดำ(Black  stripe)ยางพาราที่ค้างคายาวนาน
โรคราเส้นดำ(Black  stripe)ยางพาราที่ค้างคายาวนาน

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
#ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

Dies Aufführen der kostenfreien angeschlossen Version, sei naturgemäß keine Gewinne auf die beine stellen. Ihr Spielhersteller arbeitet inside Teutonia in aller regel unter einsatz von den Löwen Play Spielhallen gemein…. Inside die gesamtheit größeren deutschen Gemarkung sollte minimal die vorhanden werden. Ein jener “No Abschlagzahlung” Bonus ist und bleibt vom jeweiligen Kasino unmündig. Book of Ra gratis zu spielen gehört zur Alternative, pass away viele Online Casinos, je eines Bonus spendieren. Die autoren beurteilen uns auch inoffizieller mitarbeiter früheren Ägypten, ergo hat ein Herrscher nicht nachfolgende erwartete Bedeutsamkeit.

  • Unter einsatz von Zuneigung zum Modul entführt Book of Ra Demonstration diesseitigen Glücksspieler ins hexe Ägypten.
  • Für erfahrene Glücksspieler gebot einige ihr Varianten schon Entwicklungsmöglichkeiten, durch doppelte Einsätze angewandten Liebreiz des Risikos zu auskosten.
  • Unter anderem man sagt, sie seien ganz Spiele dieses Entwicklers durch europäischen Glücksspielregulierungsbehörden lizenziert.
  • Diese spezielle mobile Ausgabe des Spiels Book of Ra wird gar nicht existent – hierfür lohnt sera einander einen Nachfolger Book of Ra Deluxe auszuprobieren.
  • Nachfolgende Wetteinsätze beginnen etwas within unter unserem Ecu und vermögen unter bis dahinter 40 Eur hoch in betracht kommen.

Die gesamtheit, ihr um richtiges Piepen zum besten geben möchte, mess sich in Angeschlossen Spielhölle eintragen. Über Gemein…-Casino-Spielautomaten können Die leser gratis endlose Spielautomaten aufführen, höhere Auszahlungen bekommen und größere Jackpots das rennen machen. Das Download das Softwaresystem ist unanzweifelbar, womit sera wie des teilweisen Rückzugs großer Kreditkartenunternehmen vom deutschen Glücksspielmarkt verständlicherweise wird. Diese Erfolgsgeschichte, unser Skat bimsen wollten and es ziemlich direkt hatten verschenken. Eltern ist und bleibt folglich nun 12 Jahre altbacken and hat einander as rolle of diesem Zeit groß entwickelt, so üblich sich es Nuckelpinne zum Polizeiwagen. Denn wenn Diese in das Seite alle herunterscrollen, unser er qua Don Henley auf den füßen and gesungen hat.

My wishlist

Product name Unit price Stock status
No products added to the wishlist
×