0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

รู้หรือไม่ว่าทำไมค่าความเป็นกรด – ด่าง ของน้ำจึงสำคัญ

รู้หรือไม่ว่าทำไมค่าความเป็นกรด – ด่าง ของน้ำจึงสำคัญ

น้ำ มีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของพืช โดยพืชบกจะมีปริมาณน้ำในต้นประมาณ 60-90 % และประมาณ 95-99% ในพืชน้ำ รวมถึงเมล็ดพืชก็ยังคงมีน้ำอยู่ที่ประมาณ 10% เช่นเดียวกัน นอกจากในพืช ก็ยังมีน้ำในดินซึ่งน้ำจะช่วยปรับปรุงโครงสร้าง และคุณภาพของดินทำให้พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารในดินได้ดี นอกจากนั้นยังส่งผลให้อินทรียวัตถุสลายตัว ทำให้จุลินทรีย์ในดินที่มีประโยชน์ต่อพืชสามารถมีชีวิตอยู่และส่งเสริมพืชต่อไปได้ดี

โดยทั่วไปค่าความเป็นกรด-ด่าง ( pH ) ของน้ำปกติแล้ว pH 7 คือค่าความเป็นกลาง หากน้อยกว่า 7 จะเป็นกรด และมากกว่า 7 จะถือว่าเป็นด่าง ซึ่งค่า pH ของน้ำที่เหมาะสมต่อพืชควรจะเป็นกรดอ่อนๆ แต่ไม่ควรต่ำกว่า 5.5 จะสามารถละลายธาตุอาหารได้ดี ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดและช่วงอายุของพืช ดังนั้นการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากหากมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำที่ไม่เหมาะสม จะทำให้พืชไม่สามารถดูดซับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรเมื่อต้องการฉีดปุ๋ยหรือยาต่างๆ มักจะใช้น้ำจากคลอง หนอง บึง หรือน้ำประปา ที่สะดวกและสามารถหาได้ง่ายในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วน้ำจะมีความเป็นด่าง แต่ปุ๋ยและยาต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีเป็นกรด เมื่อนำน้ำเหล่านี้ไปใช้ในการผสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ปุ๋ย ยา จะทำให้ความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำในถังฉีดกลายเป็นด่าง เนื่องจากน้ำจะไปหักล้างฤทธิ์ของสารต่างๆ ให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับน้ำที่ใช้ ทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นลดลงหรือไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เลย เพราะสิ่งที่เกษตรกรฉีดไปบางทีอาจไม่ต่างจากการฉีดน้ำเปล่าธรรมดาเลยนั้นเอง

 

การปรับความเป็นกรด-ด่าง ถ้าหากพูดถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน จะมีการใช้น้ำมะนาวช่วยปรับความเป็นด่างของน้ำให้มีค่าลดลง แต่หากมีพื้นที่เกษตรกรรมที่มากล่ะ ต้องใช้มะนาวกี่ลูก ไหนจะช่วงนอกฤดูของมะนาวอีก แน่นอนว่ามะนาวจะแพงมากๆ เราบริษัทไทยกรีนอะโกรขอแนะนำ  แอดจั๊สท์  ผลิตภัณฑ์สารเสริมสร้างทางใบ แบบ All in one  โดยออกแบบสูตรมาให้มีคุณสมบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ให้กับสารเคมีเกษตรในด้านต่างๆ เช่น การแพร่กระจาย (Spreading) การเปียกใบ (Wetting) การให้สารเข้ากัน (Compatible) อีกทั้งยังนำเอาเทคโนโลยี “Acidic Buffer Indicator ” มาผสมผสานลงในผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำในถังผสมยา จากสภาพด่างให้กลายเป็นกรดอ่อน ซึ่งเป็นสภาพที่สารเคมีออกฤทธิ์ได้ดี อีกทั้งยังสามารถตรวจวัดระดับความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมได้จากสีของน้ำในถังผสมโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือตรวจวัด คือหลังจากเติม แอดจั๊สท์ ลงไปในถังผสม สีของน้ำในถังจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงค่า pH ที่เหมาะสม หรือทางบริษัทของเราจะแนะนำค่าความเป็นกรด-ด่าง ( pH ) ที่เหมาะสำหรับการละลายธาตุอาหารต่างๆ ที่ประมาณ 6.5

 

วิธีใช้และอัตราการใช้

 

ชนิดของน้ำ

อัตราการใช้ (ซีซี/น้ำ 20 ลิตร)

ค่า pH

      น้ำอ่อน

5-10

5-6

      น้ำทั่วไป

10-20

5.5-6.5

      น้ำกระด้าง

15-38

5.5-6.5

 

การทำเกษตร แน่นอนว่าต้องมีการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยบริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายที่อยากจะนำเสนอ ทั้งด้านการปรับปรุงดิน น้ำ ด้านปศุสัตว์ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยบำรุงต่างๆ หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้ที่  www.thaigreenagro.com , Line : @thaigreenagro, โทรศัพท์ 0-2986-1680 , 084-555-4207

 

 

 

 

 

บทความโดย      นางสาวนิจวรรณ แสนดี

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร บริษัทไทยกรีนอะโกร จำกัด (ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ)

            (อดีตนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 

รู้หรือไม่ว่าทำไมค่าความเป็นกรด – ด่าง ของน้ำจึงสำคัญ

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
Lazada: https://bit.ly/2XkPgUr

My wishlist

Product name Unit price Stock status
No products added to the wishlist
×