0

Your Cart

No products in the cart.
THAIGREENAGRO | ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
[agrikon_wc_ajax_search]

มารู้จักกับดินอีสานบ้านเฮากันเด้อจ้า….

มารู้จักกับดินอีสานบ้านเฮากันเด้อจ้า….

ถ้าหากจะกล่าวถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่คนไทยเรียกกันว่า ภาคอีสาน แต่หากจะกล่าวให้ลึกลงไปแล้วนอกเหนือจากวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นและงดงามสืบเนื่องกันมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นความเป็นอีส๊านน...อีสาน นั้นก็คือ ความแห้งแล้ง ของพื้นที่การทำการเกษตรนั้นเองสำหรับบทความในครั้งนี้เราจะมากล่าวถึงในหัวข้อเรื่องสาระของปัญหาดินเค็ม (Saline soil) โดยทางบริษัทไทยกรีนอะโกร TGA (Thaigreenagro) จะมาบอกเล่าพร้อมกับเนื้อหาสาระความรู้และวีธีการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนให้แก่ ลุง ป้า น้า อา พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวอีสานกันนะคะ

               โดยส่วนใหญ่แล้วดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีศักยภาพทางการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากพัฒนาการมาจากวัตถุต้นกำเนิดดินสลายตัวมาจากดินทราย (Sandy soil) หรือดินทรายแป้ง (Silt) ทำให้อนุภาคดินเป็นดินเนื้อหยาบความอุดมสมบูรณ์ต่ำ อุ้มน้ำได้น้อย ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ำได้ง่าย นอกจากนี้ดินในพื้นที่ภาคอีสานยังพบเจอกับปัญหา ดินเค็ม (Saline soil) ในหลายๆพื้นที่ ส่งผลให้เสถียรภาพในด้านผลผลิตลดลงและไม่คุ้มทุนหรือได้กำไรน้อยจากการขายผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละช่วงของฤดูเก็บเกี่ยวนั้นเอง   

               แต่อย่างไรก็ตามในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเชื่อมต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวางในมุมมองของการแลกเปลี่ยนความคิดและแบ่งปันวิธีการแก้ปัญหาอย่างปลอดภัยและยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยกรีนอะโกร

               ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับดินเค็มกันก่อนนะคะ

 

สาระดินเค็ม (Saline soil)

               ดินที่มีเกลือที่ละลายได้ อยู่ในสารละลายดินปริมาณมากจนส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช อาจจะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะมีคราบเกลือสีขาวบนพื้นผิว เรียกว่า White alkali ดังรูปภาพ

มารู้จักกับดินอีสานบ้านเฮากันเด้อจ้า….

เกลือที่พบโดยทั่วไปในพื้นที่ดินเค็ม ได้แก่ เกลือคลอไรด์ (NaCl) และซัลเฟตของโซเดียม แคลเซียมและแมกนีเซียม โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นดินเกลือ หากมีปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปมีผลเสียต่อโครงสร้างของดิน ทำให้อนุภาคดินฟุ้งกระจายและวัตถุต้นกำเนิดของดินเค็มภาคตะวันออกฉียงเหนือ คือ เกลือหิน (rock salt) ส่งผลให้เกิดปัญหากับดินในทางสมบัติฟิสิกส์ อันเนื่องมาจากความเสถียรของเม็ดดิน (Aggregate stability) ค่อนข้างต่ำสาเหตุมาจากการฟุ้งกระจายของดิน ทำให้ดินมีความหนาแน่นรวมสูง ดินมีปัญหาการระบายน้ำและอากาศ มีการดูดยึดความชื้นสูง (moisture retention) ก่อให้เกิดชั้นดินดานดินเหนียวซึ่งมีโซเดียมสูง และในส่วนของปัญหาที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินเค็มจะยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของแรงดันออสโมซิสในสารละลายดินทำให้รากพืชดูดน้ำและธาตุอาหารพืชได้ยากขึ้น หากมีแรงดันออสโมซิสมากเกินไป จะทำให้พืชเหี่ยวและตายได้ โซเดียมที่มีปริมาณสูง อาจเป็นพิษต่อพืชได้ เกิดอาการใบแห้งไหม้ตาย อีกทั้งคลอไรด์ยังส่งผลให้ใบแก่ของพืชไหม้ และลามตามขอบใบ ทำให้กระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ทำงานไม่ได้

               อย่างไรก็ตามในทุกปัญหาทางบริษัทไทยกรีนอะโกรได้เล็งเห็นและมีความใส่ใจในรายละเอียดที่จะช่วยให้เกษตรกรแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย เงินเหลือใช้สบายกระเป๋า และเอื้อต่อระบบสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีความยั่งยืน

               สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาดินเค็มและทำการปรับปรุงดินเค็มให้กลับมามีสภาพค่าพีเอช (pH) อยู่ในระดับเป็นกลางและเหมาะสมต่อการปลูกพืช สามารถทำได้โดย อาจจะมีการลดระดับน้ำใต้ดินโดยการปลูกพืช เช่น ยูคาลิปตัส ปรับปรุงคุณสมบัติของดินโดยการใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนประจุบวก (CEC) ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารให้มากขึ้น การใช้น้ำชะล้างเกลือที่มีอยู่ในดินให้ละลายออกไปเพื่อทำให้ความเค็มในดินเจือจางลง แต่เนื่องด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นนี้อาจจะใช้ระยะเวลาในการแก้ไข ทางบริษัทไทยกรีนอะโกรจึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและปรับสภาพดินได้อย่างยั่งยืนด้วยการใช้ หินแร่ภูเขาไฟ ในการปรับปรุงบำรุงดิน พูมิชซัลเฟอร์ (ถุงสีเหลือง) จะมีประสิทธิภาพในการไล่เกลือออกจากเนื้อดิน และภูไมท์ซัลเฟตแดง (ถุงสีแดง) ใช้ในการปรับปรุงสภาพดินเค็มโดยค่าพีเอช (pH) ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป หากใช้คู่กันจะช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการไล่เกลือออกจากเนื้อดินได้รวดเร็วขึ้น เพิ่มอากาศในดิน และเพิ่มการอุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้นหากมีข้อส่งสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ จันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น.ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  www.thaigreenagro.com  Tel.0-2986-1680,092-774-4905

 

บทความโดย       คนึงนิจ  หอมหวล                                                                                                                                                   ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรบริษัทไทยกรีนอะโกร (ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ)                                          (อดีตนักศึกษาภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

มารู้จักกับดินอีสานบ้านเฮากันเด้อจ้า….
มารู้จักกับดินอีสานบ้านเฮากันเด้อจ้า….

Line Official: https://lin.ee/3M1NXzf
ช่อง Youtube: https://bit.ly/3o1LAhK
เพจ Facebook: Thai Green Agro
Call Center: 084-5554205-9
ฝ่ายวิชาการ : 02-9861680-2
ไอดีไลน์: tga001-tga004
เว็บไซต์: www.thaigreenagro.com
Lazada: https://bit.ly/2XkPgUr

My wishlist

Product name Unit price Stock status
No products added to the wishlist
×