เห็ดตีนแรด, สารพันเห็ด

TWO IN ONE ปลูกเห็ดปลูกผักแปลงเดียวกัน กำไรเห็นๆ

fiogf49gjkf0d

เห็ดตีนแรดหรือตับเต่าขาวเป็นเห็ดที่อาศัยย่อยเศษไม้ใบหญ้าที่ตายแล้วเป็นอาหาร
แต่ด้วยเส้นใยที่เดินเชื่องช้า จึงไม่สามารถเจริญแข่งขันกับเห็ดชนิดอื่นอย่างเห็ดหลินจือ
เห็ดกระถินพิมาน เห็ดแครงฯลฯ ได้ เห็ดตีนแรดนอกจากย่อยเศษไม้ที่ตายแล้วยังอาศัยแฝงอยู่ในรากพืช
ค่อยย่อยอินทรีย์วัตถุช่วยกระตุ้นการงอกของราก
สังเกตได้จากการงอกของเห็ดตีนแรดบริเวณปลายรากของพืชอาศัย

fiogf49gjkf0d

สภาพแวดล้อมเป็นใจชุ่มชื้นไปด้วยน้ำฝนเมื่อไร เมื่อนั้นเส้นใยจะก่อรวมตัวเป็นดอกเห็ดขนาดใหญ่ดันทะลุผ่านหน้าดินออกมา
แรกๆก็ออกมาหลายดอกแต่ก็มีบางดอกเท่านั้นที่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่
ดอกไหนที่แย่งอาหารได้ไม่พอก็จะเล็กไปโดยปริยายกระทั้งสร้างสปอร์
บางครั้งอาจพบเห็นเห็ดตีนแรดเจริญเติบโตบนกองขี้เลื่อย ซังข้าวโพด เศษใบไม้ใบหญ้าที่ถูกฝังกลบทิ้งไว้ใต้ดินเป็นเวลานานๆ

การเพาะเห็ดชนิดนี้เริ่มด้วยการเพาะลงถุงพลาสติกแบบเดียวกับเห็ดนางรม
นางฟ้า เห็ดขอน ฯลฯ โดยการแยกเชื้อบริสุทธิ์เลี้ยงบนวุ้น
จากวุ้นเลี้ยงต่อบนเมล็ดข้างฟ่าง
จากนั้นเลี้ยงต่อบนขี้เลื่อยหรือปุ๋ยหมักในถุงพลาสติก ผู้ที่เพาะเห็ดตีนแรดส่วนใหญ่มักตัดตอนโดยการนำก้อนเชื้อเห็ดในถุงขี้เลื่อยที่เส้นใยเดินเต็มไปฝังบนแปลงผักแทน
ขุดดินบนแปลง เอาถุงพลาสติกออกจาก้อน วางก้อนแล้วเอาดินกลบ
จากนั้นค่อยหว่านเมล็ดพันธุ์ผักทับได้บน ดูแลรดน้ำเหมือนปลูกผักทั่วไป

Pumice_Sulpher02.jpg

แปลงผักที่เพาะเห็ดตีนแรดควรปลอดสารเคมีหรือไม่ใช้เคมีเลย
โดยเฉพาะยาฆ่าแมลง ยากำจัดเชื้อรา ในแปลงผักอาจหว่านพูมิชซัลเฟอร์เพิ่มเติม 2-3
กำมือต่อตารางเมตร ช่วยกระตุ้นการงอกของเห็ด เพิ่มรสชาติของเห็ดและพืชผักที่ปลูก ประมาณ
15-20 วันก็สังเกตเห็นเห็ดตีนแรดงอกขึ้นพร้อมๆกับผัก รอได้ขนาดก็สามารถเก็บมารับประทานหรือขายได้
หากไม่มีพื้นที่หรือแปลงปลูกผักก็สามารถเณรมิตรกระถางให้เป็นแปลงเพาะเห็ดได้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ
02-9861680-2 หรือ 081-6929660 (เอกรินทร์)

เขียนและรายงานโดย :
ทีมงานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ  www.thaigreenagro.com

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556  เสนอแนะติชมได้ที่ email
: thaigreenagro@gmail.com