หัวเชื้อเห็ดเข็มเงินเบอร์02(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดเข็มเงิน เบอร์ 02(ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ดอกเป็นช่อสีขาว หมวกดอกมีขนาดเล็ก 0.5 – 1.5 ซม. แต่ก้านยาว เล็กเรียว 6 – 12 ซม. เส้นใยเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 22 – 26 องศาเซลเซียส แต่จะสร้างดอกที่อุณหภูมิ 8 – 16 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงควรเพาะในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ