หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์06(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนู เบอร์ 06(ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ดอกสีขาว ถึงนาวนวล ดอกออกเป็นกลุ่มขนาดปานกลาง 2 – 8 ซม. เพาะได้ตลอดปี