หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์05(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนู เบอร์ 05(ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ดอกขนาดใหญ่กว่าทุกสายพันธุ์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 10 ซม. ดอกออกเป็นกลุ่มสีน้ำตาลอมชมพู