หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์04(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนู เบอร์ 04(ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

เส้นใยเจริญค่อนข้างช้า ดอกบาง แผ่กว้างสีน้ำตาลแดงอมชมพู ขนาดของดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 8 ซม. เพาะได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน