หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์03(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนู เบอร์ 03(ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ดอกสีน้ำตาลเข้ม หนา ดอกเป็นกลุ่ม ขนาดดอกปานกลาง ( เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 8 ซม.) ขนสั้น เพาะได้ตลอดปี