หัวเชื้อเห็ดยานางิเบอร์02(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดยานางิ เบอร์ 02(ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ดอกสีขาว เพาะได้ตลอดปี แต่ผลผลิตต่ำกว่าชนิดดอกสีน้ำตาล เหมาะที่จะเพาะในฤดูฝนและช่วงอากาศเย็นเช่นกัน