หัวเชื้อเห็ดขอนขาวเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดขอนขาว เบอร์ 01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ดอกสีขาว เกล็ดหรือนมีสีขาวนวล ก้านอวบ เหนียวปานกลาง เส้นใยเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ให้ผลผลิตเฉลี่ย 60 กรัม ต่อวัสดุเพาะ 1 กิโลกรัม