ZEO PLATINUMไคลน็อพติโลไลท์(ชนิดผง)

180฿

ZEO GOLD ไคลน็อพติโลไลท์ สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์และสารพิษตกค้างในอาหารสัตว์ กำจัดปัญหาการมีสารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง สามารถจับแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) อันเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำเน่าเสียในบ่อกุ้ง กบ ปลา ตะพาบ ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อ บำบัดน้ำเสีย

ขนาดบรรจุน้ำหนัก 10 กิโลกรัม

รายละเอียด

คุณสมบัติ

– จับสารพิษในอาหารสัตว์ ทั้งที่ตกค้างมากับวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ และสารพิษที่เกิดจากความชื้นคือเชื้อรา โดยเฉพาะในโคนม สามารถแ้ก้ปัญหาสารอะฟลาท๊อกซินตกค้างในน้ำนม

– ช่วยในการบดย่อยอาหารในกระเพาะสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น

– ในเป็ด ไก่ นกกระทา ที่เลี้ยงเพื่อผลิตไข่สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับเปลือกไข่ ลดจำนวนไข่แตก บุบ ยุบ ร้าว ง่ายต่อการขนส่ง

– ลดปัญหากลิ่นเหม็นในคอกสัตว์กลิ่นแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า หมดปัญหาเรื่องแมลงวันรบกวน

– ช่วยลดความเครียดให้กับสัตว์เลี้ยง และผู้ที่อาศัยใกล้กับบริเวณคอกหรือเล้าสัตว์ เนื่องจากไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน และยังช่วยลดปริมาณการตายของไก่ได้ถึง 80 %

– จับแอมโมเนีย และก๊าซไข่เน่าในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา หรือสัตว์น้ำอื่นๆ อันเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซ ไนไตรท์ ไนเตรท ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย

– ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์

วิธีการใช้

– ในสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ นก นกกระทา ใช้ผสมอาหารเพียง 3 % ของน้ำหนักอาหาร

– ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โคเนื้อ โคนม แำพะ แกะ กระต่าย แมว สุนัข ใช้ผสมอาหารเพียง % ของน้ำหนักอาหาร
– ในสัตว์น้ำ ใช้ผสมในอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยง 3 – 5 % ของน้ำหนักอาหาร
– หว่านลงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียในบ่อ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 15 – 30 วัน
– ใช้หว่านทับลงบนมูลสัตว์ เพื่อดับหรือกำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นของก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ที่เกิดจากการหมักหมมของมูลสัตว์

Additional information
น้ำหนัก10 kg