แคลเซียม/ปูนขาวสำหรับเห็ด

150฿

ปูนขาว (แคลเซียมคาร์บอเนต) เป็นกลุ่มธาตุอาหารที่นำมาผสมวัสดุเพาะเห็ด เพื่อเพิ่มแคลเซียมให้แก่เห็ด ปรับสภาพ pH ของวัสดุเพาะให้มีความเป็นด่างอ่อน ในช่วงหมักผสมวัสดุเพาะทำก้อนเห็ด

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม / กระสอบ

รายละเอียด

เชื้อเห็ดในธรรมชาติจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพ pH ที่เป็นกลาง ไม่เป็นกรดหรือด่างจนเกินไป เนื่องจากจะทำให้ธาตุอาหารบางอย่างละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อเห็ด หรือไปสกัดกั้น การเกิดปฏิกิริยาจนกระทั่งเห็ดไม่สามารถนำไปใช้ได้ บางครั้งวัสดุเพาะในแต่ละฤดูอาจแตกต่างกัน แม้ว่าจะมาจากแหล่งเดียวกัน ดังนั้นถ้าสามารถตรวจสอบความเป็นกรดหรือด่างก่อนบรรจุลงถุงได้จะดีมาก ค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 6.5 – 7.2 หากวัดแล้วน้อยกว่า 6.5 แสดงว่าเป็นกรดให้เพิ่มปูนขาวอีกจนได้ค่าตามต้องการ แต่หากวัดแล้วมากกว่า 7.2 แสดงว่าเป็นด่างมากเกินไป ให้เติมยิปซัมลงไปแทนจนได้ค่าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด

Additional information
น้ำหนัก20 kg