ปุ๋ยเกร็ดสูตร6-32-32 (บำรุงผลเพิ่มความหวาน)

132฿

ปุ๋ยเกร็ดฉีดพ่นทางใบเพื่อบำรุงดอกและผล