หัวเชื้อเห็ดแชมปิญองเบอร์06 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดแชมปิญอง เบอร์ 06 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ผลผลิตสูง ( 11 – 13 กก./ตารางเมตร ) ดอกขนาดค่อนข้างใหญ่ ชอบอากาศเย็นกว่า ให้ผลผลิตดีในปีที่มีอากาศหนาวยาวนาน