หัวเชื้อเห็ดแชมปิญองเบอร์03 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดแชมปิญอง เบอร์ 03 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

ผลผลิตค่อนข้างสูง  ( 10.7  กก./ตารางเมตรดอกขนาดปานกลาง  ( 2.9 ซม. )