หัวเชื้อเห็ดแชมปิญองเบอร์04 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดแชมปิญอง เบอร์ 04 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

ผลผลิตค่อนข้างสูง  ( 11.5  กก./ตารางเมตรดอกขนาดค่อนข้างใหญ่