หัวเชื้อเห็ดแชมปิญองเบอร์05 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดแชมปิญอง เบอร์ 05 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ผลผลิตเฉลี่ย 8.4 กก./ตารางเมตร