หัวเชื้อเห็ดแครงเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดแครง (ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ดอกสีขาวนวล ขนาดดอก 1 – 5 ซม. เส้นใยเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 30 – 35 องศาเซลเซียส ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 60 กรัมต่อวัสดุเพาะ 600 กรัม เชื้อพันธุ์เห็ดอื่น ๆ เช่น ตีนปลอก ตีนแรด ต่งฝน โคนน้อย และเห็ดเมืองหนาว เช่น ชิเมจิ กิฟฟอร่า มอเคลล่า หัวลิง สอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง