หัวเชื้อเห็ดเข็มทองเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดเข็มเงิน เบอร์ 02(ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ดอกเป็นช่อสีน้ำตาล หมวกดอกมีขนาดเล็ก 0.5 -1.5 ซม. ก้านเล็กเรียว 6 – 12 ซม. สีน้ำตาลแต่บริเวณโคนก้านจะมีสีเข้มกว่า เส้นใยเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 22 – 26 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงควรเพาะในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิเช่นกัน