หัวเชื้อเห็ดหูหนูเบอร์01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหูหนู เบอร์ 01(ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ดอกสีน้ำตาลเข้ม ถึงน้ำตาลแดง ดอกหนานุ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 8 ซม. ขนยาว เส้นใยเจริญเร็ว ผลผลิตสูง จึงใช้เป็นพันธุ์การค้าทั่วไป