หัวเชื้อเห็ดหอมเบอร์01 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดหอม เบอร์ 01 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

เส้นใยเห็ดเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 28 – 30 องศาเซลเซียส ดอกเห็ดมีขนาดปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 – 8 ซม. เหมาะแก่การเพาะในฤดูฝน และฤดูหนาว