หัวเชื้อเห็ดภูฐาน(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดภูฐาน (ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

เส้นใยเจริญได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง 25 – 32 องศาเซลเซียส เกิดดอกง่าย ดอกเป็นกลุ่มสีครีม ขนาดปานกลาง – ใหญ่ น้ำหนักดี