หัวเชื้อเห็ดฟางเบอร์7 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดฟาง เบอร์ 7 (ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ดอกตูมสีขาว ดอกบานหมวกดอกค่อนข้างขาว เยื่อหุ้มดอกค่อนข้างหนา มีรูปร่างกลม – รี ขณะตูมรูปร่างกลมโต น้ำหนักดอก 20 – 60 กรัม ใช้ฟางหมักเพาะในโรงเรือนช่วงฤดูหนาว – ฤดูฝน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1 – 5 ก.ก./ตรม.