หัวเชื้อเห็ดนางรมฮังการี(ข้าวฟ่างขวดกลม)

10฿

หัวเชื้อเห็ดนางรมฮังการี (ข้าวฟ่างขวดกลม)

รายละเอียด

ดอกเห็ดสีขาวเกิดเป็นช่อ หากอากาศเย็น ดอกอ่อนจะมีสีเทาอมน้ำเงิน เจริญได้ดีในอุณหภูมิค่อนข้างกว้างระหว่าง 15 – 32 องศาเซลเซียส จึงสามารถเพาะได้ตลอดทั้งปี