แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด (LiceniformisSppTulf.)

150฿

กระตุ้นการเจริญเติบโตและการสร้างเส้นใยในเห็ด

รายละเอียด

คุณสมบัติ

-แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติและจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังทาหน้าที่กระตุ้นให้เห็ดมีการเจริญเติบโตสูงกว่าในระดับปรกติช่วยทำให้เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตดี

-แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดช่วยสร้างภูมิต้านทานในการเข้าทำลายของศัตรูเห็ดทำให้มีความแข็งแกร่งคงทนต่อโรคและแมลง

-แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดช่วยเสริมสร้างอาหารเสริมต่างๆทำให้เห็ดไม่ขาดสารอาหารอีกทั้งยังได้รับแร่ธาตุต่างอย่างครบถ้วนทำให้ผลผลิตเพิ่มน้ำหนักดีโตเร็ว

-แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ดประกอบไปด้วยบาซิลลัสไลเคนนิฟอร์มิส, แร่ธาตุอาหารเสริมเห็ดและผงทัฟล์เถ้าภูเขาไฟ

ประโยชน์

-ช่วยกระตุ้นให้เห็ดออกดอกได้ดีขึ้นหมดปัญหาเห็ดไม่ออกดอกบารุงให้ดอกเห็ดใหญ่สมบูรณ์รสชาติดี

-ช่วยให้เห็ดเกิดไวโตไวน้ำหนักดีรอบการเก็บเห็ดเร็วอายุการเก็บยาวนานทำให้ได้ผลผลิตสูงคุ้มทุน

-ช่วยให้เส้นใยของเห็ดถุงหรือเห็ดอื่นๆ เจริญเติบโตได้ดีช่วยทำให้ได้ดอกเห็ดออกมากกว่าที่ไม่ได้ใส่แร่ธาตุกระตุ้นอย่างเห็นได้ชัด

-สาหรับช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้เห็ดฟางที่ปลูกโตไวดอกใหญ่เนื้อแน่นน้ำหนักดีขายได้ราคา

วิธีใช้

-นำผงแร่ธาตุจุลินทรีย์ 50 กรัม (5 ช้อนแกง)ละลายกวนให้ขุ่นในน้ำ 5-10 ลิตร ฉีดพ่นหน้าก้อนเป็นฝอยผ่านๆ ฉีด 3 -4 วันต่อครั้ง