ไบโอ-ฟิล์ม( Bio-Film ) (ลดการคายน้ำ)

120฿

เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีให้ได้สารคุณภาพ ที่สามารถเคลือบพื้นผิวเนื้อเยื่อบางๆ ลดการคายน้ำจากการระเหยทางใบ ปรับสมดุล กระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานโรคแมลง เพิ่มความสมบูรณ์ให้ระบบราก ลำต้น ใบ ดอก ผล ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดและยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต ลดอัตราการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพผลผลิต ผิวสวย ลูกโต ได้น้ำหนัก ให้ผลผลิตสม่ำเสมอ

ขนาดบรรจุ 500 ซีซี. / ขวด

รายละเอียด

อัตราการใช้

1. พืชผัก-ไม้ผล ใช้อัตรา 10-20 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้เปียกชุ่มโชกก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือก่อนขนย้ายกล้า 30 นาที
2. เมล็ดพันธุ์-ผลไม้ ใช้อัตรา 20 ซี.ซี.ผสมน้ำ 10 ลิตร เคลือบป้องกันแมลง เชื้อรา เพื่อยืดอายุผลผลิต
3. แช่เมล็ดพันธุ์-กิ่งชำ ใช้อัตรา 20-30 ซีซี. ผสมน้ำ 1 ลิตร นาน 12-24 ชั่วโมง ก่อนนำไปเพาะ สำหรับกิ่งปักชำนั้นให้แช่ 1-2 ชั่วโมง ก่อนนำไปปักชำ

Additional information
น้ำหนัก 0.5 kg