ไบโอการ์ด

300฿

สารสกัดฟ้าทะลายโจร เสริมฤทธิ์ด้วย สารสกัดจากเมล็ดชาและ ผงขมิ้นชันต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อราทำให้สปอร์ของเชื้อรา ฝ่อขยายพันธุ์ไม่ได้ และต้านเชื้อไวรัส อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช เป็นสารสกัดธรรมชาติป้องกันโรค และแมลง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค เข้ากันได้ กับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับนำไปใช้ เพื่อผลิตพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษอย่างแท้จริง

ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร/ขวด

รายละเอียด

สารสกัดฟ้าทะลายโจรและเมล็ดชา

ไบโอการ์ด สารสกัดฟ้าทะลายโจร เสริมฤทธิ์ด้วย สารสกัดจากเมล็ดชา และ ผงขมิ้นชัน ป้องกันแมลงกัดกินใบพืช ป้องกันแมลงดูดกินน้ำเลี้ยง ป้องกันแมลงเจาะวางไข่ ป้องกันแม่ผีเสื้อวาง กำจัด หอย และ ทาก ชนิดต่าง ๆ ที่กัดกินใบพืชรากพืช

ไบโอการ์ด ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อราทำให้สปอร์ของเชื้อราฝ่อขยายพันธุ์ไม่ได้ และ ต้าน เชื้อไวรัส อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช

ไบโอการ์ด สารสกัดธรรมชาติป้องกันโรคและแมลง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค เข้ากันได้ กับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับนำไปใช้ เพื่อผลิตพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษแท้จริง

วิธีการใช้

ผสม ไบโอการ์ด 10-20 ซี.ซี. ต่อ น้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันนำไปฉีดพ่น ให้ทั่วต้นพืช ทั้งบนใบ และ ใต้ใบ ให้เปียกชุ่มโชกช่วงเช้าตรู่ก่อนแดดออก หลังฝนตกฟ้าครึ้มอากาศปิด หรือช่วงตอนเย็นแดดอ่อน

คำแนะนำเพิ่มเติม

การใช้ ไบโอการ์ด ให้ผลในการป้องกันแม่ผีเสื้อวางไข่ แมลงเจาะวางไข่ แมลงปากดูดเพลี้ยไรแมลงกัดกินใบ หอย ทาก และ ป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืช พร้อมกันในการฉีดพ่นคราวเดี่ยว

Additional information
น้ำหนัก 0.5 kg