ไตรโคเดอร์ม่า (Trichoderma)

300฿

รายละเอียด

เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกลุ่มเชื้อราที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจากธรรมชาติว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกาจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่สาคัญในประเทศไทยเช่น รากเน่า โคนเน่า โรคผลเน่า ของทุเรียน พริกไทยพืชตระกูล ส้ม มะนาว มะละกอ สับปะรด และยางพารา ที่เกิดจากเชื้อราฟัยท็อพธอร่า(Phytopthora.spp) โรคก้านเน่ายุบตายในพืชตระกูลแตง มะเขือเทศ มะละกอ ถั่ว พริก ผักชนิดต่างๆและไม้ดอกไม้ประดับที่เกิดจากเชื้อราพิธเธียม (Pythiumspp.) ฟิวซาเรียม (Fusariumspp.) ไรซอกโทเนีย (Rhizoctonia.spp) และสเคอร์โรเทียม(Sclerotoniaspp.)

วิธีการใช้และอัตราการใช้

1.ใช้ไตรโคเดอร์ม่า 1 ส่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน และภูไมท์ซัลเฟต,พูมิชซัลเฟอร์ 20 กก.ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำไปใช้โดยใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกหรือหว่านโรยบางๆ รอบทรงพุ่มหรือครอบคลุมพื้นที่ปลูกทุก ๆ 1-2 เดือน

2.ไม้ผลเช่นทุเรียนส้มมะนาวพริกไทยลาไยกระท้อนฯลฯใช้เชื้อผสมอัตรา 50-100 กรัม โรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ใต้พุ่ม 1-2 ตารางเมตร

3.พืชผักชนิดต่าง ๆ และพืชไร่เช่นคะน้ำผักกาดกะหล่าปีคื่นฉ่ายพริกหอมกระเทียมพืชตระกูลถั่วตระกูลแตงเป็นต้นใช้เชื้อผสมโรยบางๆให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกสาหรับผักไฮโดรโพนิกส์ให้ใช้ไตรโคเดอร์ม่า1กิโลกรัมต่อน้ำ 300 ลิตรเปลี่ยนถ่ายน้าทุกๆ 15-20 วัน

4.ไม้ดอกไม้ประดับเช่นโป๊ยเซียนกุหลาบบอนสีเยอบีร่าเข็มมะลิดาวเรืองบานไม่รู้โรย บานชื่น เฟื่องฟ้า เป็นต้น ใช้เชื้อผสมโรยบางๆให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก

5.วัสดุปลูกรองก้นหลุมหรือดินผสมสำหรับการย้ายกล้าไม้อนุบาล โดยผสมเชื้อ 1 ส่วนกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน

สำหรับการฉีดพ่น

1.ใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่า 1 ขีด(100 กรัม)ละลายในน้ำ 20 ลิตร(1ปีบ ) ฉีดพ่นทุก 15 วัน ใช้ได้กับพืชชนิดที่แสดงอาการเป็นโรค