โทแบคโค

200฿

สารสกัดใบยาสูบ

รายละเอียด

โทแบคโคสารสกัดใบยาสูบสกัดด้วยเอธีลแอลกอฮอล์มีสรรพคุณกาจัดหนอนและเพลี้ยต่างๆเหมาะสาหรับไว้ใช้ในกรณีที่พบการระบาดของแมลงศัตรูพืชในแปลงเพาะปลูกโดยเฉพาะเพลี้ยต้องกาจัดทันทีหากปล่อยทิ้งไว้ผลผลิตจะเสียหายโทแบคโคแม้เป็นสารสกัดสมุนไพรแต่ก็มีพิษต่อแมลงทุกชนิดควรใช้เมื่อจาเป็นและใช้อย่างระมัดระวังเช่นเดียวกันกับการใช้สารเคมีสังเคราะห์

วิธีใช้

ผสมโทแบคโค 10-20 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตรคนให้เข้ากันฉีดพ่นเป็นฝอยละเอียดบางๆให้ทั่วต้นพืชทั้งบนใบและใต้ใบช่วงตอนเช้าตรู่หรือตอนเย็นแดดอ่อน 1-2 ครั้ง

คำแนะน าเพิ่มเติม

-ควรปรับสภาพน้ำจะนามาผสมก่อนด้วยซิลิซิค แอสิค 2.5-5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรให้เป็นกรดอ่อนๆเพื่อเพิ่มฤทธิ์และลดการทาลายตัวยา (Alkaline Hydrolysis) ของน้ำที่นามาฉีดพ่นแล้วจึงผสมโทแบคโคลงในถังฉีดพ่น

-ควรใช้ไพเรี่ยม (สารสกัดกระเทียม+พริกไทย)ร่วมกับโทแบคโคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาลายแมลงศัตรูพืชโดยฉีดพ่นไปพร้อมกันหากต้องการให้สารคงฤทธิ์อยู่ทนควรผสมสารเคลือบไขฉีดพ่นไปพร้อมกันด้วย