แพล้นท์เซฟ MT

200฿

สารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยาก

รายละเอียด

แพล้นท์เซฟ MT สารสกัดจากรากหนอนตายหยากเสริมฤทธิด้วยหัวกลอยสดใบขี้เหล็กป่าน้ำมันสนกลั่นและน้ำมันตะไคร้หอมมีสรรพคุณไล่แมลงกัดกินใบพืชป้องกันแม่ผีเสื้อวางไข่กาจัดหนอนวัยอ่อนต่างๆเช่นหนอนกินใบหนอนเจาะผลหนอนเจาะกิ่งหนอนเจาะลาต้นหนอนเจาะผล หนอนเจาะฝักเพลี้ยจั๊กจั่นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟไรแดง ไรสนิม ไรขาว ด้วงหมัดกระโดดแพล้นท์เซฟ MT สกัดด้วยเอธีลแอลกอฮอล์ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภคไม่ทาอันตรายแมลงที่เป็นประโยชน์เช่นผึ้งสมดุลธรรมชาติกลับคืนมามีผลให้แมลงควบคุมกันเองช่วงของการฉีดพ่นยาจะห่างขึ้นไม่มีพิษตกค้างสะสมสิ่งแวดล้อมรอบข้างดีขึ้น

วิธีใช้ผสม

แพล้นท์เซฟ MT 10-20 ซี.ซี.ต่อน้ำ 20 ลิตรคนให้เข้ากันฉีดพ่นเป็นฝอยละเอียดบางๆให้ทั่วต้นพืชทั้งบนใบและใต้ใบช่วงตอนเย็นแดดอ่อนทุก 5-7 วันไล่และทำให้แมลงศัตรูพืชตายภายใน 1-3 วัน

คำแนะนำเพิ่มเติม

-ควรปรับสภาพน้าจะนามาผสมก่อนด้วยซิลิซิคแอสิค 2.5-5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้เป็นกรดอ่อนๆเพื่อเพิ่มฤทธิ์และลดการทาลายตัวยา(Alkaline Hydrolysis) ของน้ำที่นามาฉีดพ่นแล้วจึงผสมแพล้นท์เซฟ MT ลงในถังฉีดพ่น

-ควรใช้คามิน(สารสกัดขมิ้นชัน)ร่วมกับแพล้นท์เซฟMT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าลายแมลงศัตรูพืช โดยฉีดพ่นไปพร้อมกันหากต้องการให้สารคงฤทธิ์อยู่ทนควรผสมสารเคลือบไขฉีดพ่นไปพร้อมกันด้วย