แพลนท์เซฟMT

300฿

สารสกัดจากรากหนอนตายหยาก เสริมฤทธิ์ด้วยหัวกลอยสด ใบขึ้เหล็กป่า น้ำมันสนกลั่นและน้ำมันตะไคร้หอม มีสรรพคุณไล่แมลงกัดกินใบพืช ป้องกันแม่ผีเสื้อวางไข่ กำจัดหนอนวัยอ่อนต่างๆ เช่น หนอนกินใบ หนอนเจาะผล หนอนเจาะฝัก เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง ไรสนิม ไรขาว ด้วงหมัดกระโดด

ขนาดบรรจุ 500 มิลลิลิตร/ขวด

รายละเอียด

สารสกัดสมุนไพรหนอนตายหยาก

แพล้นท์เซฟ MT สารสกัดจากรากหนอนตายหยาก เสริมฤทธิด้วยหัวกลอยสด ใบขี้เหล็กป่าน้ำมันสนกลั่น และ น้ำมันตะไคร้หอม มีสรรพคุณไล่แมลงกัดกินใบพืช ป้องกันแม่ผีเสื้อวางไข่ กำจัดหนอนวัยอ่อนต่าง ๆ เช่น หนอนกินใบ หนอนเจาะผล หนอนเจาะกิ่ง หนอนเจาะลำต้น หนอนเจาะผล หนอนเจาะฝัก เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง ไรสนิม ไรขาว ด้วงหมัดกระโดด

แพล้นท์เซฟ MT สกัดด้วย เอธีล แอลกอฮอล ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และ ผู้บริโภค ไม่ทำอันตรายแมลงที่เป็นประโยชน์ เช่นผึ้ง สมดุลธรรมชาติกลับคืนมา มีผลให้แมลงควบคุมกันเองช่วงของการฉีดพ่นยาจะห่างขึ้น ไม่มีพิษตกค้างสะสม สิ่งแวดล้อมรอบข้างดีขึ้น

วิธีการใช้

ผสม แพล้นท์เซฟ MT 10-20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากัน ฉีดพ่นเป็นฝอยละเอียด บาง ๆ ให้ทั่วต้นพืช ทั้งบนใบและใต้ใบ ช่วงตอนเย็นแดดอ่อน ทุก 5-7 วัน ไล่และทำให้แมลงศัตรูพืชตายภายใน 1-3 วัน

คำแนะนำเพิ่มเติม

ควรปรับสภาพน้ำจะนำมาผสมก่อนด้วย ซิลิซิค แอสิค 2.5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร กรณีที่ใบพืชมีไขมากให้ใช้น้ำยาจับใบเข้าช่วย

Additional information
น้ำหนัก 0.5 kg