แซนโธไนท์

100฿

สารสกัดเปลือกมังคุด

รายละเอียด

แซนโธไนท์สารสกัดเปลือกมังคุด สาหรับฉีดพ่นป้องกันโรคพืชในช่วงที่อากาศมีความชื้นสูงหลังฝนตกหนักฝนตกติดต่อกันหลายวันหรือช่วงอากาศหนาวเย็นหมอกและน้ำค้างลงจัดแซนโธไนท์กระจายตัวในน้าเมื่อฉีดพ่นจะเคลือบพื้นผิวบางๆป้องกันความชื้นนอกจากนั้นควิโนนและแซนโธนที่สกัดได้จากเปลือกมังคุดยังมีฤทธิ์ในการทาลายแบคทีเรียและเชื้อราได้ดีอีกด้วยแซนโธไนท์สกัดสารด้วยเอธีลแอลกอฮอล์ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การนำไปใช้ผลิตพืชอินทรีย์

วิธีใช้

ผสม แซนโธไนท์ 1-2 ซี.ซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นล้างน้ำฝนล้างหมอกและเคลือบกันน้ำค้าง

คำแนะนำเพิ่มเติม

หลังฝนหยุดตก 30 นาที ให้ฉีดพ่นล้างน้ำฝนฉีดพ่นล้างหมอกช่วงเช้าตรู่ก่อนแดดออกฉีดพ่นกันน้ำค้างช่วงตอนเย็นแดดอ่อนการฉีดพ่น 1 ครั้ง ป้องกันได้ 3-4 วันและถ้าอากาศแห้งไม่จาเป็นต้องใช้