แซนโธไนท์(สารสกัดเปลือกมังคุด)

300฿

เป็นสารสกัดจากเปลือกมังคุด ใ้ช้ฉีดพ่นป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เมื่อฉีดพ่นจะเคลือบผิวบาง ๆ ป้องกันความชื้น นอกจากนั้นควิโนนและแซนโธนที่สกัดได้จากเปลือกมังคุดยังมีฤทธิ์ในการทำลายแบคทีเรียและเชื้อราได้ีอีกด้วย ้ฉีดพ่นในช่วงที่ในอากาศมีความชื้นสูง ฝนตกติดต่อกันหลายวัน หนาวเย็นจัด หมอกลงจัด มีน้ำค้างมาก

ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร/แกลลอน

รายละเอียด

แซนโธไนท์ สารสกัดเปลือกมังคุด สำหรับฉีดพ่นป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในช่วงที่อากาศมีความชื้นสูง หลังฝนตกหนัก ฝนตกติดต่อกันหลายวัน หรือช่วงอากาศหนาวเย็น หมอกและน้ำค้างลงจัด อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเชื้อราต่าง ๆ

แซนโธไนท์ จะกระจายตัวในน้ำ เมื่อฉีดพ่นจะไปเคลือบพื้นผิวบาง ๆ ป้องกันความชื้น นอกจากนั้นยังมีควิโนนและแซนโธนที่สกัดได้จากเปลือกมังคุด มีฤทธิ์ในการทำลายแบคทีเรีย และเชื้อราต่าง ๆ

แซนโธไนท์ สกัดสารด้วยเอธีลแอลกอฮอล์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

วิธีใช้

ผสมแซนโธไนท์ อัตรา 1-2 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นล้างน้ำฝน ล้างหมอกและเคลือบกันน้ำค้าง

คำแนะนำเพิ่มเติม

หลังฝนหยุดตก 30 นาที ให้ฉีดพ่นล้างน้ำฝน ฉีดพ่นล้างหมอกช่วงเช้าตรู่ก่อนแดดออก ฉีดพ่นกันน้ำค้างช่วงตอนเย็นแดดอ่อน การฉีดพ่น 1 ครั้ง ป้องกันได้ 3-4 วัน และถ้าอากาศแห้งไม่จำเป็นต้องใช้ การฉีดพ่นบ่อยครั้งควรทำในช่วงที่มีฝน หมอกหรือน้ำค้างตกหนังจริง ๆ เท่านั้น ในกรณีฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อราควรฉีดพ่นสลับกับสารสกัดสมุนไพร และจุลินทรีย์อื่น ๆ ร่วมในการป้องกันและกำจัดเชื้อรา
ไม่ควรฉีดพ่นแซนโธไนท์บ่อยจนเกินไป จะทำให้การเจริญเติบโตของพืชนั้น ๆ ชะงัก และไม่ควรใช้ผสมเกิน 2 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร

Additional information
น้ำหนัก 1 kg