เมธาไรเซียม (Metarrhizium)

300฿

จุลินทรีย์กาจัดปลวก(MITE GA FUN)

รายละเอียด

เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเชื้อรา Metarrhizium-hpp ที่มีความสามารถในการจากัดปลวกโดยอยู่ในรูปของสปอร์เมื่อสปอร์ตกอยู่ที่ผิวของตัวแมลง แล้วจะสร้างหลอด (germ tube) ออกมาแทงทะลุผิวหนังของแมลงเข้าไปภายใน เชื้อราMetarrhizium Anisopliaeจะสร้างกลุ่มเส้นใย(mycelium)เข้าไปตามทางอาหารและขยายจานวนมากขึ้นโดยเส้นใยและหักออกท่อนสั้นๆเข้าไปทาลายอวัยวะต่างๆ ในตัวแมลงทาให้แมลงป่วยร่างกายอ่อนแอแล้วตายในที่สุด

วิธีการใช้

-พืชผัก,ไม้ดอกไม้ประดับใช้ผงจุลินทรีย์กาจัดปลวก1ขีดผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่มีตัวปลวก

-ไม้ผลเช่นสวนส้มเงาะทุเรียนมะม่วงฯลฯใช้ผงจุลินทรีย์กาจัดปลวก 50-100 กรัมฉีดพ่นหรือโรยรอบโคนต้น

-บ้านเรือนที่อยู่อาศัยขุดหรือแซะเนื้อไม้พื้นดินหรือบริเวณที่เห็นตัวปลวก ใช้ผงจุลินทรีย์โรยให้โดนตัวปลวกแล้วใช้ฟ็อกกี้(กระบอกพ่นน้ำสาหรับที่ใช้รีดผ้า)สเปรย์น้าให้พอชื้นที่ตัวปลวกแล้วปล่อยให้ปลวกที่โดนเชื้อจุลินทรีย์ไป

-ยางพาราใช้เชื้อราเมธาไรเซียม (1กก.)คลุกผสมกับปุ๋ยคอก,มูลโค,มูลไก่(50กก.)เป็นต้นและพูมิชหรือพูมิชซัลเฟอร์ (20 กก.)ระหว่างผสมให้ฉีดพรมน้าเพิ่มความชื้นกระตุ้นการขยายของเชื้อให้เพิ่มปริมาณมากขึ้นหมักทิ้งไว้ประมาณ1วัน(24ชั่วโมง)ก่อนนาไปหว่านหรือใส่ถุงกระดาษหรือกระบอกไม้ไผ่แห้งแล้วน าไปฝังดินไว้เป็นจุด ๆ รอบบริเวณโคนต้นยางพาราโดยขุดหลุมให้ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร แล้วกลบด้วยดินที่ขุดขึ้นมาอย่างหลวมๆ(ไม่กดดินจนแน่น)ตัวปลวกที่อยู่ในดินจะออกมากินถุงกระดาษและราเขียวที่อยู่ในถุงทาให้เชื้อราดังกล่าวติดไปกับตัวปลวกเข้าสู่ภายในรังปลวกและสามารถเข้าทาลายตัวปลวกให้ตายหมดทั้งรัง การใช้เชื้อเมธาไรเซียมจ าเป็นต้องหยุดสารเคมีหรือเคมีที่มีฤทธิ์ทาลายเชื้อราในระยะแรกๆ ยังเห็นผลไม่ชัดเจนควรกระทาซ้าๆ 2-3 ครั้งห่างกันประมาณ2-3 สัปดาห์ครั้ง