สะเดาบด

140฿

รายละเอียด

สะเดา มีคุณสมบัติใช้สาหรับไล่แมลงยับยั้งการกินอาหารยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนไข่และดักแด้ ระงับการสร้างสารไคตินรบกวนการผสมพันธุ์และการสื่อสารเพื่อการผสมพันธ์ของแมลงยังช่วยยับยั้งการวางไข่ของแม่ผีเสื้อหรือวางไข่ได้น้อยลงไม่ทาลายศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์สะเดาบดใช้ได้ดีในการป้องกันและกาจัดหนอนแมลงศัตรูพืชต่างๆได้ดีเช่นหนอนใยผักหนอนเจาะยอด หนอนม้วนใบเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟไรแดง

วิธีการใช้

นาสะเดาบดแช่น้ำตามอัตราที่กาหนดนานประมาณ 12-24 ชั่วโมงน้ำยาจะซึมออกมาเองนาน้ำยาที่ได้ผสมยาจับใบแล้วฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชทุก 5-7 วันติดต่อกัน 3 ครั้ง จากนั้นเว้นระยะฉีดห่างได้ขึ้นอยู่กับการระบาดของหนอนและแมลง กากผงสะเดาที่เหลือหว่านลงดินเป็นปุ๋ยและฆ่าแมลงในดินได้ดี

อัตราการใช้

-พืชผักคะน้ำกวางตุ้งกะหล่าปลีผักกาดขาวผักกาดเขียวหอมถั่วฝักยาวหน่อไม้ฝรั่งฝรั่งข้าวโพดบวบพริกมะเขือแตงกวาแตงโมมะระใช้ 1 ถุงต่อน้ำ 15-25 ลิตรหรือหว่านลงดินเมื่อเริ่มปลูกอัตรา 40 -50 กิโลกรัมต่อไร่เดือนละครั้ง

-ไม้ผลส้มโอส้มเขียวหวานมะกรูดมะนาวกระท้อนเงาะทุเรียนชมพู่พุทราลางสาดลองกองใช้1ถุงต่อน้ำ 30-40 ลิตรหรือรองก้นหลุมปลูกอัตราการ 5 -10 กรัม (ครึ่งช้อนแกง)ต่อหลุม

-ไม้ดอกไม้ประดับกล้วยไม้ มะลิ กุหลาบ ดาวเรือง โป๊ยเซียน สนามหญ้า อัตรา 1 กก.ต่อน้ำ 20-30 ลิตรหรือหว่านลงดินอัตรา 5-10 กรัม/กระถาง