มาร์โก้ซีด

200฿

รายละเอียด

มาร์โก้ซีด เป็นสารสกัดจากสะเดามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกาจัดแมลงศัตรูพืชใช้ได้ผลดีกับแมลงศัตรูพืชหลายชนิดเช่นหนอนกระทู้หนอนใยผักหนอนชอนใบหนอนม้วนใบหนอนบุ้งหนอนแก้วหนอนหัวกะโหลกเพลี้ยอ่อนหนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนเจาะฝักถั่วเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยจักจั่นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งไรแดงฯลฯกลิ่นของสารสกัดสะเดายังช่วยป้องกันแมลงวันทองเจาะผลไม้ในระดับหนึ่ง

สรรพคุณ

-ใช้ป้องกันและขับไล่แมลง

-เป็นสารยับยั้งการกินอาหารของแมลงศัตรูพืช

-กลิ่นของสารสกัดจะไปรบกวนการผสมพันธุ์ของแม่ผีเสื้อทำให้แม่ผีเสื้อวางไข่น้อยลงท าให้การระบาดของหนอนน้อยลง

-ยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนวัยอ่อนไข่และดักแด้

-ระงับการสร้างไคตินในแมลงจ าพวกปากดูด

-ไม่ทาลายแมลงศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์เช่นตัวห้าตัวเบียนรวมถึงไม่เป็นอันตรายกับแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรเช่นผึ้งดังนั้นจึงทาให้เกิดสมดุลของแมลงศัตรูธรรมชาติ

อัตราการใช้ใช้

มาร์โก้ซีดอัตรา 10-20 ซีซี.ผสมน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่น 5-7 วันครั้งหากมีการระบาดของหนอนและแมลงศัตรูพืชให้ฉีดพ่นทุก 3 วันติดต่อกัน 2-3 ครั้ง ในกรณีที่ไม่มีแมลงระบาดให้ฉีดพ่น 10-15 วันครั้ง

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

-ควรปรับสภาพน้ำด้วยซิลิสิค แอซิดอัตรา 2.5-5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ให้เป็นกรดอ่อนๆเพื่อเพิ่มฤทธิ์และลดการท าลายตัวยา (Alkaline Hydrolysis) ของน้ำที่มาทาการฉีดพ่นแล้วจึงทำการผสมสะเดาน้ำลงในถังฉีดพ่น

-ควรใช้มาร์โก้ซีดร่วมกับสารสกัดสมุนไพรตัวอื่นๆอาทิไพเรี่ยม, แพล้นท์เซฟ MT, โทแบคโค, คามินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาลายแมลงศัตรูพืชโดยฉีดพ่นไปพร้อมกันหากต้องการให้สารคงฤทธิ์อยู่ทนควรผสมสารเคลือบไขฉีดพ่นไปพร้อมกันด้วย