บีทีชีวภาพ (Bacillus Thuringensis)

300฿

จุลินทรีย์กำจัดหนอน

รายละเอียด

1.ปัญหาผักและสารพิษตกค้างผักที่ปลูกในไทยมีปัญหาสารพิษตกค้างเกิดจากการดูดสารพิษในดินและการฉีดพ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาฆ่าแมลงเพราะแมลงทาลายผักแมลงที่ทาให้ยามากและใช้บ่อยคือหนอนหนังเหนียวหนอนกระทู้หนอนใยผักหนอนคืบ,การพ่นยาฆ่าแมลงเป็นเหตุให้มีอันตรายต่อผู้ฉีดพ่นยา,คนกินผัก,สิ่งแวดล้อมและการส่งผักขายต่างประเทศ

2.การลดแมลงศัตรูผักโดยวิธีต่างๆใช้แสงไฟล่อแมลงออกจากแปลงปลูก,ล่อด้วยกระดาษเหลืองกาวเหนียว,เพาะขยายตัวห้าตัวเบียนกินแมลง,ปรับกรด-ด่างของดินให้ได้พีเอช 5.8-6.3 เพิ่มซิลิกอนที่ละลายได้ให้แก่ดินและใช้เชื้อโรคของหนอน เช่นไส้เดือนฝอยไวรัสและบักเตรีบาซิลลัสธูรินเจนสิสหรือเรียกย่อๆว่าบีท

3.การใช้บีทีสาเร็จรูปมีผู้ผลิตเชื้อบาซิลลัสธูรินเจนสิสสายพันธุ์ต่างๆเพื่อใช้ฆ่าหนอนตามชนิดและสายพันธุ์ที่ระบุไว้ในฉลากมีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ,มีหลายบริษัททั้งผลิตในประเทศและนาเข้ามาจากต่างประเทศราคาจาหน่ายให้เกษตรกรส่วนมากอยู่ในราคาระดับแพงตั้งแต่ราคากก.ละ 500-1,000บาทอัตราผสมน้ามีตั้งแต่ 50-80 กรัม หรือซีซี/น้ำ 20 ลิตรทำให้ 1 ไร่เสียเงิน 300-400 บาท และมักให้ใช้ทุก 3-5 วัน นับว่าสิ้นเปลืองมากการขยายเชื้อจะช่วยให้ประหยัดได้

4.ขยายเชื้อบีทีด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนใช้มะพร้าวอ่อน 1 ผลเจาะเปิดฝาแง้มพอใส่เชื้อลงไปได้ใส่เชื้อบีที 1 ช้อนชา(1ซอง)ปิดฝาทิ้งไว้ 1-2 วันนามาผสมน้ำได้ 20 ลิตร

5.ขยายเชื้อบีทีด้วยน้ำมะพร้าวแก่จากตลาดนาน้ำมะพร้าวแก่จากตลาดมาต้มให้เดือด 5 นาที ช้อนฟองทิ้งตั้งให้เย็นใส่เชื้อบีที1ช้อนชา(1ซอง)ต่อน้ำมะพร้าว 15 ลิตร (ถ้าน้ำมะพร้าวไม่พอเติมน้ำเปล่าจนได้รวม 15 ลิตร ก่อนต้ม)ให้อากาศแบบที่ใช้ในตู้ปลา 24 ชั่วโมง,นาไปผสมกับน้ำได้รวม 100 ลิตรสาหรับฉีดพ่น

6.ขยายเชื้อบีทีด้วยนมข้นหวานและน้ำตาลทรายใช้น้ำ 15 ลิตร เติมนมข้นหวาน 1 กระป๋องน้ำตาลทราย 3 ช้อนแกงเชื้อบีที 5 ช้อนชาหรือ 5 ซองให้อากาศแบบตู้ปลา 24 ชั่วโมงสามารถผสมน้ำได้ 100 ลิตรหรือ 5 ปี๊ป

7.ขยายเชื้อบีทีด้วยไข่ไก่สดใช้น้ำ 15 ลิตร ไข่ไก่ 5 ฟองเชื้อบีที 1 ช้อนชาหรือ 1 ซองสเม็คไทต์ 5 ขีด (500กรัม)น้ำมันพืช 1.5-2 ช้อนชา เป่าอากาศแบบในตู้ปลา 24 ชั่วโมงใช้ผสมน้ำ 5 ปี๊บ( 100 ลิตร)

8.การขยายเชื้อบีทีด้วยแป้งอยู่ระหว่างการทดลอง

9.ฉีดพ่นตอนเย็นเพื่อป้องกันเชื้อถูกทาลายด้วยยูวีในแสงแดด

10.ฉีดพ่นเปียกชุ่มเหมือนอาบน้าเพื่อให้หนอนสามารถกินเชื้อบีทีที่ขยายออกมาได้มากเท่าที่จะมากได้

11.การเปลี่ยนแปลงในตัวหนอนวันแรกไม่พบหนอนตายแต่เริ่มเชื่องช้าลงวันที่ 2 หนอนเล็กๆเริ่มตายมาก วันที่ 3-4 หนอนตายเกือบหมดยกเว้นหนอนตัวโตๆแบบหนอนหนังเหนียวตัวใหญ่แต่หยุดการกินอาหารไม่ทาลายพืชอีกต่อไปตามรายงานหนอนจะไม่กลับมารบกวนอีกนับ 20 วันขึ้นไป