บาซิลลัสพืช

400฿

เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกลุ่มแบคทีเรีย บาซิลัส ซับติลิส ที่ได้รับคัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน กำจัดโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรครากเน่า โคนเน่าอันเกิดจากเชื้อรา ฟัยท็อพธอร่า (Phytopthora), พิชเซียม (Pytium spp), ฟิวซาเรียม (Fusarium spp)

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ขวด @ ราคา 400 บาท

รายละเอียด

เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในกลุ่มเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลิส ซับธิลิส (Bacillus subtilis plus) ที่ได้คัดเลือกแล้วจากธรรมชาติว่ามีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่สำคัญในประเทศไทย เช่น โรครากเน่า โคนเน่า โรคผลเน่าของทุเรียน พริกไทย พืชตระกูลส้ม , มะนาว , มะละกอ , สับปะรด และยางพารา ที่เกิดจากเชื้อรา ฟัยท้อพธอร่า (Phytophthora) โรคกล้าเน่ายุบตายในพืชตระกูลแตง มะเขือเทศ , มะละกอ , ถั่ว , พริก , ผักชนิดต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับ ที่เกิดจากเชื้อราพิธเธียม (pythium spp.) ฟิวชาเรียม (Fusarium spp) ไรซอกโทเนีย (Rhizoctonia spp) และสเคอร์โรเทียม (Sclerotium spp)
วิธีการใช้และอัตราการใช้

• ใช้บาซิลลัส ซับติลิส 1 ส่วน ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำไปใช้โดยใช้รองก้นหลุม ก่อนปลูกหรือโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้ทุกๆ 1-2 เดือน

• ไม้ผล เช่น ทุเรียน ส้ม มะนาว พริกไทย ลำไย กระท้อน ฯลฯ ใช้เชื้อผสมอัตรา 50-100 กรัม โรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม 1-2 ตารางเมตร

• พืชผักชนิดต่างๆ และพืชไร่ เช่น คะน้า ผักกาด กะหล่ำปลี คื่นฉ่าย พริก หอม กระเทียม พืชตระกูลถั่ว ตระกูลแตง เป็นต้น ใช้เชื้อผสมโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่แปลงเพาะปลูก 1 งาน

• ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น โป๊ยเซียน กุหลาบ บอนสี เยอบีร่า เข็ม มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย บานชื่น เฟื่องฟ้า เป็นต้น ใช้เชื้อผสมโรยบางๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 1 งาน หรือใช้เชื้อผสมคลุกดินปลูก

สำหรังการฉีดพ่น

• ใช้เชื้อผสมวัสดุปลูกหรือดินสำหรับการย้ายกล้าไม้มาอนุบาล โดยใช้เชื้อ 1 ส่วน ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 50 ส่วน

ข้อควรระมัดระวัง

ใช้เชื้อบาซิลลัส ซับติลิส 1 ขีด (100 กรัม ) ละลายในน้ำ 20 ลิตร (1 ปี๊ป ) ฉีดพ่นทุก 15 วัน ใช้ได้กับพืชทุกชนิดที่แสดงอาการเป็นโรค

หลังการใช้เชื้อบาซิลลัส ซับติลิส ควรงดใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด และไม่ควรใช้เชื้อบาซิลลัส ซับติลิส ร่วมกับสารปราบศัตรูพืช เนื่องจากสารเคมีจะไปมีผลยับยั้งหรือฆ่าเชื้อบาซิลลัส ซับติลิส

Additional information
น้ำหนัก 1 kg