ทริปโตฝาจ

250฿

หัวเชื้อจุลินทรีย์ปราบเพลี้ยแมลง

รายละเอียด

หัวเชื้อจุลินทรีย์ทริปโตฝาจ ประกอบไปด้วยเชื้อราบูวาเรีย บาสเซียน่าและ เมธาไรเซี่ยม แอนิโซเฟียเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่นำมาใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชอาทิเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟไรแดงแมลงหวี่ขาวเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักจั่นหนอนกอหนอนห่อใบแมลงสิงแมลงหล่าด้วงหมัดผัก ด้วงกุหลาบ แมลงดำหนาม หนอนหน้าแมวฯลฯทั้งระยะตัวเต็มวัยหนอนไข่และดักแด้ขั้นตอนการเข้าทาลายของหัวเชื้อจุลินทรีย์ทริปโตฝาจนั้นจะแทรกเข้าไปตามเนื้อเยื่อที่อ่อนๆหรือตามของเหลวในตัวเพลี้ยหรือหนอนต่างๆและเจริญเติบโตออกมาข้างนอกเมื่อพร้อมที่จะแพร่สปอร์สปอร์จะมีสีขาวขุ่นเมื่อแมลงสัมผัสเชื้อหลังจากสัมผัสเชื้อ3วันแมลงจะเริ่มป่วยและหยุดทาลายพืชและจะตายภายในระยะเวลา5-14 วัน

วิธีการใช้

1. ผสมม้อยเจอร์แพล้นท์(น้ำยาจับใบ) 10-20 ซีซี. ลงในน้ำ 20 ลิตร กวนน้ำยาให้เข้ากับน้ำ

2.ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ทริปโตฝาจ 60 กรัม (3 ช้อนแกง)ในน้ำ 20 ลิตร ที่เติมม้อยเจอร์แพล้นท์(น้ำยาจับใบ)แล้ว กวนผสมให้เข้ากัน

3.นาไปฉีดพ่นในช่วงเย็นให้เปียกชุ่มโชกทั้งบนใบ,ใต้ใบพืช,ลาต้น,โคนต้นหรือแม้กระทั่งพ่นลงดิน

4. ระยะเวลาในการฉีดพ่นหากพบแมลงระบาดรุนแรงให้ฉีดพ่น 3 วัน/ครั้งติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หากการระบาดไม่รุนแรงให้ฉีดพ่น 5-7 วันครั้ง

คำแนะนำเพิ่มเติม

1.หากต้องการกาจัดหนอนอย่างมีประสิทธิภาพควรใช้ร่วมกับเชื้อบีที

2.ไม่ควรใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ทริปโตฝาจร่วมกับบาซิลลัสพลายแก้ว

3.ไม่ควรนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ทริปโตฝาจฉีดพ่นในใบหม่อนเลี้ยงไหม

4.ควรฉีดพ่นขณะที่แมลงศัตรูพืชยังไม่ระบาดหรือระบาดเล็กน้อยเพื่อตัดวงจรของแมลงศัตรูพืชไม่ให้ระบาดรุนแรงได้ในอนาคต

5. ควรฉีดให้โดนตัวแมลงศัตรูพืชจะเป็นผลดี