ซิลิสิค แอซิด (สารสกัดซิลิกอนบริสุทธิ์ป้องกันหนอน แมลง)

200฿

ซิลิสิค แอซิคหรือ ซิลิก้าที่ละลายน้าได้เป็นธาตุอาหารตัวหนึ่งที่จาเป็นต่อการเจริญของพืชบางชนิดเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในผนังเชลล์เมื่อมีการเพิ่มการดูดซึมซิลิสิคแอซิคให้แก่พืชจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เชลล์พืชสามารถป้องกันกาจัดโรคที่เกิดจากเชื้อราได้ดีโดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม พืชตระกูลแตง และกุหลาบ

รายละเอียด

กลไกการทำงานของซิลิสิค แอซิค

1.เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการส่งสัญญาณระหว่างพืชอาศัยและเชื้อโรคเร็วขึ้นซึ่งจะส่งผลในพืชแสดงอาการโต้ตอบการเข้าทาลายของเชื้อ(plant defense mechanism)เร็วขึ้นปกติเวลาพืชถูกเชื้อเข้าทาลายจะมีการป้องกันตัวเองเช่นมีการสะสม phenolics compound สารประกอบตัวนี้จะไปยับยั้งการเจริญของเชื้อรา(fungistatic activity)

2.เป็นสิ่งกีดขวาง(physical barrier)การแทงผ่านของเส้นใยเชื้อรา(hypal penetration) เพราะซิลิสิค แอซิคสะสมอยู่บริเวณcell wall บทบาทและคุณประโยชน์1.ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสวนเช่นพืชตระกูลส้มตระกูลแตงและกุหลาบเป็นต้นซึ่งจะมีการสะสมซิลิสิค แอซิคหรือ ซิลิก้าในเนื้อเยื่อส่วนยอดอ่อน2.ช่วยลดความเครียดของพืชเนื่องมาจากแมลงศัตรูพืชสภาพแวดล้อมเป็นต้น

3.ซิลิสิค แอสิคถูกดูดซึมไปอยู่ส่วนของapoplast ของเชลล์ใบซึ่งจะทาให้เชลล์แข็งตั้งโดยเฉพาะในต้นข้าวและเป็นสิ่งกีดขวางต่อต้านการเข้าทาลายของเชื้อโรค

4.ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อรา(fungicide)ให้น้อยลงผลผลิตที่ได้รับสูงขึ้น

วิธีใช้ แล้วอัตราที่ใช้

พืชสวน กรณีลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากเชื้อราเช่นพิธเทียมไรซอกโทเนียสเคอร์ไรเทียม ฟัยท๊อพธอร่าในองุ่นพืชตระกูลแตงมะเขือเทศผักกาดขาวเป็นต้นใช้ซิลิสิคแอซิค5กรัม(1ช้อนชา)ละลายน้า20ลิตร(1ปี๊บ)ฉีดตอนเย็นช่วงแดดอ่อนๆทุกๆ5-7 วัน กรณี พบการระบาดมากกว่า50%ใช้สารเคมีดร็อปครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยฉีดพ่นซิลิสิค แอซิดตามอัตราส่วนที่แนะนาเพื่อป้องกันการเข้าทาลายของเชื้อโรคอีก

ไม้ผลเช่นส้มมะนาวทุเรียนลาไยลิ้นจี่มะม่วงเงาะเป็นต้นใช้อัตรา5-10กรัมละลายน้า20ลิตรฉีดพ่นทั่วต้นทั้งบนใบใต้ใบให้เปียกชุ่มโชกฉีดพ่นตอนเย็นช่วงแดดอ่อนๆทุก5วัน

พืชผักถั่วต่างๆกะหล่าปลี-ดอก คะน้า ผักชี เป็นต้น ไม้ดอก-ไม้ประดับเช่นกุหลาบมะลิ ดาวเรือง เบญจมา เป็นต้น อัตรา

การใช้5กรัมต่อน้า20ลิตรฉีดพ่นทั่วต้นทั้งบนใบใต้ใบให้เปียกชุ่มโชกฉีดพ่นตอนเย็นช่วงแดดอ่อนๆทุก5-7 วัน

คำแนะนำ
ถ้าละลายน้าฉีดเดี่ยวควรหาอัตราเข้มข้นที่เหมาะสมสาหรับพืชแต่ละชนิดการใช้มากเกินอาจเกิดอาการใบไหม้หรือร่วงได้ โดยเฉพาะใน มะขาม เงาะกระท้อนและ กล้วยไม้สกุลหวาย