ZEO PLATINUM ไคลน็อพติโลไลต์เม็ด(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

200฿

ZEO GOLD ไคลน็อพติโลไลท์ สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นในคอก สัตว์และสารพิษตกค้างในอาหารสัตว์  กำจัดปัญหาการมี สารพิษตกค้างในเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง  สามารถ จับแอมโมเนีย  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  (ก๊าซ ไข่เน่า)  อันเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำเน่าเสียในบ่อ กุ้ง  กบ  ปลา  ตะพาบ  ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อ  บำบัดน้ำเสีย

ขนาดบรรจุน้ำหนัก     10

คุณสมบัติ

               – จับสารพิษในอาหารสัตว์ ทั้งที่ตกค้างมากับวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ และสารพิษที่เกิดจากความชื้นคือเชื้อรา โดยเฉพาะในโคนม สามารถแ้ก้ปัญหาสารอะฟลาท๊อกซินตกค้างในน้ำนม

                – ช่วยในการบดย่อยอาหารในกระเพาะสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น

                – ในเป็ด ไก่ นกกระทา ที่เลี้ยงเพื่อผลิตไข่สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับเปลือกไข่ ลดจำนวนไข่แตก บุบ ยุบ ร้าว ง่ายต่อการขนส่ง

                – ลดปัญหากลิ่นเหม็นในคอกสัตว์กลิ่นแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า หมดปัญหาเรื่องแมลงวันรบกวน

             – ช่วยลดความเครียดให้กับสัตว์เลี้ยง และผู้ที่อาศัยใกล้กับบริเวณคอกหรือเล้าสัตว์ เนื่องจากไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน และยังช่วยลดปริมาณการตายของไก่ได้ถึง 80 %

             – จับแอมโมเนีย และก๊าซไข่เน่าในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา หรือสัตว์น้ำอื่นๆ อันเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซ ไนไตรท์ ไนเตรท ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย

              – ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์

วิธี การใช้

             – ในสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ นก นกกระทา ใช้ผสมอาหารเพียง 3 % ของน้ำหนักอาหาร

                – ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โคเนื้อ โคนม แำพะ แกะ กระต่าย แมว สุนัข ใช้ผสมอาหารเพียง % ของน้ำหนักอาหาร

                         ในสัตว์น้ำ ใช้ผสมในอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยง 3 – 5 % ของน้ำหนักอาหาร

                         หว่านลงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียในบ่อ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ทุก 15 – 30 วัน

               – ใช้หว่านทับลงบนมูลสัตว์ เพื่อดับหรือกำจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นของก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไข่เน่า ที่เกิดจากการหมักหมมของมูลสัตว์