ZEO PLATINUM สเม็คโตไทต์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

300฿

ZEO PLATINUM สเม็คโตไทต์ ใช้จับ แอมโมเนีย, ไฮโดรเย่นซัลไฟด์, ไนไตรท์, มีเธนและของเสียต่างๆ ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบน้ำ บ่อกบ บ่อพักน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้จับกลิ่นเหม็นและกลิ่นแอมโมเนีย ไฮโดรเย่นซัลไฟด์ ในคอกสัตว์ เป็นหินแร่ภูเขาไฟแท้ๆ เทียบเท่ากับ ซีโอไลท์ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ญีปุ่น แคนาดา ฯลฯ

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/กระสอบ

ใช้รักษาความสมดุลของ ph ดินในบ่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป ทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา หรือบ่อสัตว์น้ำอื่นๆ สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว  และยังมีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้เป็นสิ่งมีชีวิตในน้ำอย่าง ไรแดง เบนโธส และกุ้ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเปลือก ทำให้เปลือกแข็งตัวไม่นิ่ม  ทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติ  ถ้านำไปใช้กับ ปลากัด ก็จะช่วยให้เกล็ดและฟันคมและแข็งแรง กัดเก่ง และทนขึ้นกว่าเดิม สามารถใช้ในการจับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้้ยง ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือหวัีดเทียม (โรคหวัดหน้าบวม) ในแก่ ช่วยลดความเครียดจากก๊าซของเสียต่าง ในคอกสัตว์

คุณสมบัติ

              ใช้ในสัตว์น้ำ เพื่อจับแอมโมเนียเป็นสาเหตุของการเกิด ไนไตรท์ ไนเตรทได้อย่างฉับพลัน ทันท่วงที

              – ใช้จับบัคเตรีเรืองแสงในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อกบ และน้ำเสียทั่วไป

              – ใช้รักษาสมดุล PH ของน้ำและดินในบ่อไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันและรวดเร็ว

              – ช่วยทำให้น้ำในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อตะพาบ บ่อพักน้ำเสีย สะอาดขึ้นอย่างรวดเร็ว

            – มีซิลิก้าที่ละลายน้ำได้มีประโยชน์ต่อไรแดง เบนโธส และกุ้งในการสร้างเปลือกจนเกิดห่วงโซ่อาหารธรรมชาติที่พื้นบ่อ

              – ในปลากัดช่วยให้เกล็ดและฟันของปลากัดแข็งแรงและคมขึ้น

              – จับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์เลี้ยง คอกไก่ คอกนกกระทา กระต่าย คอกหมู

              – จับสารพิษในอาหารสัตว์ เช่น กุ้ง นก เป็ด ไก่ สุกร ทำให้การเผาผลาญอาหารของสัตว์ดีขึ้น จับของเสียและก๊าซตั้งแต่ในระบบทางเดินอาหาร เมื่อสัตว์ขับถ่ายออกมาของเสียและกิล่นเหม็นจะลดลง

              – ป้องกันการแพ้แอมโมเนียหรือโรคหวัดหน้าบวมในไก่ นกกระทา ลดความเครียดของสัตว์ และผู้เลี้ยงอันเกิดจากกลิ่นเหม็น กลิ่นแอมโมเนีย

วิธี การใช้

            

สเม็คโตไทต์ชนิดผง  ใช้คลุกผสมกับอาหารกุ้ง  3  %  คืออาหารกุ้ง  97  .คลุกสมอาหาร  3  .เพื่อจับแอมโมเนียในลำไส้กุ้งและจับสารพิษในอาหาร
สเม็คโตไทต์ชนิดเม็ด  ใช้หว่านในบ่อกุ้งเพื่อจับแอมโมเนียในน้ำที่เกิดจากการย่อยสารอินทรีย์วัตถุ

    ช่วงเวลาการใช้กับอายุกุ้ง

    กุ้งอายุ  1  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  หว่านให้กระจายทั้งบ่อ
กุ้งอายุ  2  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  15  วันครั้ง
กุ้งอายุ  3  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  10  วันครั้ง
กุ้งอายุ  4  เดือนใส่สเม็คโตไทต์  10-20  กก.ต่อไร่  โดยใส่  7  วันครั้ง
ใช้ในบ่อกุ้ง บ่อปลา บ่อกบ บ่อตะพาบน้ำ ใช้ครั้งละ 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่

——————————————————————————————————————————-

SMECTOTITE-TM

SMECTOTITE-TM volcanic rocks have been analyzed by experts to be tested. There are actually more than 50 types of minerals and mineral liberation and animal feed. It is highly porous hollow hole is immediately drowned. And is inhabited by microorganisms are beneficial bacteria that break down waste. SMECTOTITE –TM has adsorbability , the ion exchangeability ,the catalysis and acid proof heat – resisting  and so on performance , therefore has widely serves as the adsorbent , the ionic exchange medical preparation and the catalyst , may also use the gas dry , aspects and so on purification and swage treamment

 

Property :

 Effective  in  capturing fine  dust sediment in the water.  Faster  sedimentation. Reduce algae. Reduce odors in the water. Adjust pH and alkalinity The median (pH balance)  Increases biological activity,  reduces nutrient levels, cuts sludge volume and odours, reduces ammonia and BOD levels in ion exchange columns or bed effluent, can be back flushed and regenerated, with ammonia recovered for fertiliser, increases sewerage plant capacity and life cycle. Diminishes ammonia toxicity and scouring; increases nitrogen levels in manures for higher fertiliser values; reduces odour levels in sheds and a safer, slow release off ammonia from urea; produces lower mortality rates in fowls and limits the moisture levels in organic wastes

 

How to use.

Shrimp at age 1 month can use SMECTOTIE 10 – 20 kg per rai Rai (acre or Hectare)  planted to spread the pond.

Shrimp at age 2 months can use SMECTOTIE 10-20 kg per rai  (acre or Hectare)  on every 15 days.

Shrimp at age3 months ago at SMECTOTIE 10-20 kg per rai (acre or Hectare)  on every 10 days.

Shrimp at  age 4 months to put SMECTOTIE 10-20 kg per rai (acre or Hectare)  on every 7 days.