ไคโตซาน มิกซ์ฟีด (ผสมอาหารสัตว์)

100฿

ไคโตซาน มิกซ์ฟีด ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่จัดอยู่ในกลุ่มไบโอโพลิเมอร์ อยู่ในรูป D-glucosamine พบได้ในธรรมชาติซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์ พวกกุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง เพิ่มความแข็งแรง ทนต่อโรค ช่วยดูดซับและจับตะกอนในสารละลายแขวนลอย ช่วยในการขบวนลอกคราบสร้างเปลือกของกุ้ง เพิ่มสีเพิ่มเกร็ดในปลาสวยงาม กระตุ้นการกินและย่อยอาหารของสัตว์เลี้ยงทำให้เจริญเติบโตได้ดี อัตราแลกเนื้อสูง แข็งแรงสุขภาพดี ลดค่าใช้จ่ายเรื่องยาปฏิชีวนะ อีกทั้งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการใช้กับมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

อัตราการใช้

  1. สัตว์น้ำ  ใช้  ไคโตซาน มิกซ์ฟีด  50 ซีซี. ต่อน้ำ 1 ลิตร พรมลงบนอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันผึ่งลมในที่ร่มให้แห้ง ก่อนนำไปเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้ง ปลา กบ ตะพาบ ฯลฯ
  2. ปศุสัตว์ ใช้  ไคโตซาน มิกซ์ฟีด  10 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร ให้สัตว์บกดื่มกิน ทั้งเป็ด ไก่ นก โคขุน โคนม แพะ แกะ กระต่าย แมว สุนัข สุกร และอื่น
  3. บำบัดน้ำเสีย ใช้ ไคโตซาน มิกซ์ฟีด สาดลงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อัตรา 1 ลิตร ต่อขนาดบ่อเลี้ยง 1 ไร่
Additional information
น้ำหนัก 0.5 kg