ไคโตซานมิกซ์ฟีด

100฿

รายละเอียด

ไคโตซานมิกซ์ฟีด เป็นสารสกัดชีวภาพที่เกิดในธรรมชาติจัดอยู่ในกลุ่มไบโอโพลิเมอร์ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญในรูป D-glucosamineพบได้ในธรรมชาติโดยมีองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวกกุ้งปูแมลงและเชื้อราเป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวคือที่เป็นวัสดุธรรมชาติ(Biometerials)มีประสิทธิภาพสูงในกิจกรรมชีวภาพและยังย่อยสลายได้ตามธรรมชาติดังนั้นจึงเป็นสารที่มีความปลอดภัยในการใช้กับมนุษย์,สัตว์และสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์

ช่วยในการเสริมสร้างให้กุ้งและสัตว์น้ำอื่นๆ มีความแข็งแรงทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงทนทานต่อโรคป้องกันโรคตัวแดงดวงขาวโรคหัวเหลืองช่วยดูดซับและจับตะกอนในสารละลายแขวนลอยช่วยในการลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์เปลือกแข็งสวยทำให้อัตราการรอดของกุ้งดีขึ้นมีอัตราการแลกเนื้อดีขึ้นและช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเร่งการเจริญเติบโตอื่นๆ

วิธีใช้

-ผสม ไคโตซานมิกซ์ฟีด 50 ซีซี.ต่อน้ำ 1 ลิตร พรมลงบนอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันผึ่งลมในที่ร่มให้แห้งก่อนนำไปเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งปลากบตะพาบ

-ผสม ไคโตซานมิกซ์ฟีด 10 ซีซี.ต่อน้ำ 10 ลิตร ให้สัตว์บกดื่มกินทั้งเป็ดไก่นกโคขุนโคนมแพะแกะกระต่ายแมวสุนัขสุกรและอื่นๆ

-ใส่ไคโตซานมิกซ์ฟีดลงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอัตรา 1 ลิตร ต่อบ่อเลี้ยง 1 ไร