บาซิลลัสซุปเปอร์ MT

300฿

เป็นจุลินทรีย์ที่กำเนิดในประเทศไทย จึงเหมาะสมและทนต่อสภาพวะและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และยังเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างสปอร์ภายในตัวเองได้ด้วย เมื่อใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อในรูปของผงสปอร์แห้งจึงเก็บเชื้อไว้ได้นาน   บาซิลัสซุปเปอร์ MT นี้จะเน้นประสิทธิภาพในการย่อยสลายควบคู่ไปกับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำด้วย เพราะได้ใส่จุลินทรีย์ที่สำคัญไว้ถึง 4 สายพันธุ์ คือ 1. บาซิลลัส ซับติลิส (Bacillus Subtilis sp.)  ย่อยสลายสารอินทรีย์และคาร์บอนให้อยู่ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์  2. บาซิลัส ไลเคนิพอเมส (Bacillus Licheniformes) ย่อยสลายกากไขมัน  3. บาซิลลัส เมกกาทีเรียม (Bacillus Megaterium)  ย่อยสลายฟอสเฟต และแร่ธาตุในดิน ทำให้ฟอสเฟตละลายน้ำออกมาเป็นประโยชน์ต่อแพลงค์ตอนพืชและสร้างสารปฏิชีวนะเพ่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และยังสร้างวิตามินบี 12 เมื่อสัตว์น้ำ หรือเบนโธส กินเข้าไป ก็จะทำให้เจริญเติบโต อ้วนท้วนสมบูรณ์  4. สเต็ปโตคอกคัส (Steptococcus) ย่อนเลนก้นบ่อในสภาพที่มีอากาศน้อย

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม/ขวด

บาซิลลัส ซุปเปอร์ MT ช่วยย่อยสลายทั้งสารอินทรีย์ทั้งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำและตกตะกอนอยู่ให้ย่อยสลายไปได้อย่างรวดเร็ว ลดความหนืดของน้ำ ลดปริมาณเลนในบ่อ  จุลินทรีย์จะเจริญขยายจำนวนแย่งอาหารของเชื้อโรคในบ่อ คุมสีน้ำไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับแพลัน ลดปัญหาน้ำดรอป กุ้งเครียด กุ้งเกาะขอบบ่อ หมดปัญหาโรคซูโอแทมเนียม  ช่วยควบคุมพีเอชของน้ำมิให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วิการใช้

         – ระยะเตรียมบ่อจนเลี้ยงกุ้งได้ 1 เดือน ใช้บาซิลลัส ซุปเปอร์ MT อัตรา 0.5 – 1 กิโลกรัม/ ไร่ ความลึก  1.20 – 2.00 เมตร ทุก 7 – 10 วัน โดยนำไปผสมน้ำแล้วสาดให้ทั่วบ่อ หรือสาดหน้าใบพัดตีหรือเคล้าน้ำ

         – ระยะกุ้งตั้งแต่ 1 เดือนจนกระทั่งจับขาย ใช้บาซิลลัสซุปเปอร์ MT ในอัตรา 0.5 – 1 กิโลกรัม/ไร่ ทุก 5-70 วัน

         – ใช้ในบ่อปลาคาร์ฟ 50 – 100 กรัม ต่อพื้นที่บ่อ 200 ตารางเมตร ทุก 5-7 วัน

          – ใช้ในตู้ปลาสวยงาม 10-20 กรัม  ทุก 5-7 วันช่วยให้น้ำใส ไม่เน่าเสีย ปลาแข็งแรง โตเร็ว

 

หมายเหตุ :

         – จุลินทรีย์ บาซิลลัส ซุปเปอร์ MT จะทำงานและออกฤทธิ์ในความเค็ม 0 – 43 ppt อุณหภูมิ  15 – 45 องศาเซลเซียส  ช่วงพีเอช 5.5 – 9.5

         – ควรเก็บในที่ร่มและเย็น อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแสงแดด และความร้อนนานเกินไป

         – หากนำไปผสมน้ำอุ่น ก่อนสาดจะช่วยให้เชื้อแตกตัวได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น