ZEO PLATINUMพูมิชซัลเฟอร์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

250฿

พูมิชซัลเฟอร์ช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เหนียวจัดแก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็งช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดินแก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อนแก้พืชซีดเขียวตองอ่อนแก้พืชโตช้าฯลฯ

รายละเอียด

ส่วนประกอบ

1.ส่วนประกอบประกอบด้วยหินแร่ภูเขาไฟ50%ซัลเฟต7%แคลเซียม12%ฟอสฟอริกแอซิด0.20%แมกนีเซียม0.01%เหล็ก0.01%สังกะสี0.005% pH 6.5ที่เหลือเป็นวัตถุปุ๋ย
2.วิธีการใช้ใช้รองก้นหลุมคลุกดินก้นหลุมก่อนปลูกโรยรอบโคนต้นโรยเป็นแถวข้างต้นหว่านบนดินไถหว่านหลังแล้วปลูกผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีหว่านไปพร้อมกันโรยบนดินในกระถางปลูกไม้ผลหรือไม้กระถาง
3.ผลของการใช้ช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินซึมผ่านน้ำได้ง่ายดินระบายน้ำได้ดีขึ้นแก้ดินที่เหนียวจัดแก้ดินดานแก้ดินแน่นแข็งช่วยไล่เกลือออกจากเนื้อดินช่วยเพิ่มอากาศในดินช่วยอุ้มน้ำของดิน(ในเนื้อพูมิชซัลเฟอร์)แก้อาการขาดปูนและกำมะถันในพืชแก้พืชแพ้หนาวและร้อน(จากสังกะสี)แก้โรคใบพืชซีดจางเขียงตองอ่อน(แก้โดยแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีกำมะถัน)แก้พืชโตช้า(แก้โดยแคลเซียมช่วยการแบ่งเซลล์,ซัลเฟตช่วยสร้างกรดอมิโนแอซิด)ฯลฯ
4.ผลดีในไม้ผลจะช่วยลดโรคและแมลง,ระบบรากดี,เนื้อแน่นสีสวย,กลิ่นดี,เนื้อกรอบอร่อยขึ้นและลดไส้ซึมแฉะเป็นปลาร้าในไม้ผลบางชนิด
5.ในพืชผักลดโรคและแมลงศัตรูผัก,รากมากโตเร็ว,ใบสีเขียวสด,กรอบอร่อย,หลังเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูกจะเก็บผักไว้ได้ทนนานไม่เหี่ยวง่าย,ยกเกรดผักที่ส่งขาย
6.ผลดีในพืชหัวต่างๆเช่นขนาดของหัวใหญ่ขึ้นเพราะดินร่วนซุย,เก็บน้ำสำรองในดินมากขึ้น,แร่ธาตุปุ๋ยมากขึ้นเห็ดรามัยคอร์ไรซ่าทำงานดีขึ้น,ช่วยให้หัวมันเจริญเติบโตดี,พูมิชซัลเฟอร์ช่วยให้ใบอยู่ติดต้นนานสร้างอาหารได้มากขึ้น
7.ในอ้อยและข้าวโพดช่วยให้ใบตั้งรับแดดดีเปลือกและลำต้นแข็งลดโรคและแมลงได้ดีเพิ่มซีซีเอสในน้ำอ้อยผลผลิตรวมเพิ่มเพราะรากออกรอบข้อได้ดีมากและลงลึกดูดปุ๋ยและน้ำได้มาก
8.ปาล์มยางไม้ผลไม้ยืนต้นดินซึมน้ำได้ดีพืชแข็งแรงมีผลผลิตดีขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
9.ไม้ดอกไม้ประดับลดโรคแมลงก้านดอกก้านใบแข็งแรงทนทานทนต่อการขนส่งไม้ดอก-ไม้ใบมีดอกและใบสีเข้มสวย
10.พืชไร่ไถพรวนเบาแรงเพราะดินซุยโรคแมลงน้อยต้นทุนการผลิตน้อยผลผลิตเพิ่มขึ้น
11.ไม้กระถางดินร่วนซุยน้ำไม่ขังลดโรคแมลงไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อย
12.ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์รากลึกยาวรากมากผลผลิตสูงทุกด้าน
13.เครื่องเทศสมุนไพรเนื้อยาเพิ่มขึ้นผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น

อัตราการใช้
ใช้พูมิชซัลเฟอร์หว่านรองพื้นใช้อัตรา40-80กิโลกรัม/ไร่แล้วไถกลบในกรณีที่ใช้พูมิชซัลเฟอร์ปรับปรุงpHดินก่อนปลูกพืชต้องทำความเข้าใจก่อนว่าpHที่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชทุกชนิดอยู่ที่pHระหว่าง5.8-6.5ที่ระดับค่าpHที่กล่าวมานี้พืชสามารถดูดลำเลียงธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นธาตุอหารหลัก,ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม(จุลธาตุ)ที่พืชต้องการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีค่าความเป็นกรด-ด่างของดินตรึงธาตุอาหารไว้โดยทำการตรวจpHดินในพื้นที่หรือแปลงเพาะปลูกว่าอยู่ที่ระดับpHเท่าไหร่ถ้าpHต่ำกว่า5.8ให้ใช้หินฟอสเฟต(ร็อคฟอสเฟต)ปรับเพิ่มค่าpHขึ้นมาแต่ถ้าตรวจแล้วpHสูงกว่า6.5ไม่มากนักก็ให้ใช้พูมิชซัลเฟอร์ปรับลงมาแต่ถ้าpHสูงมากคือสูงกว่า8.0ให้ใช้ภูไมท์ซัลเฟตกระสอบแดงpH 4.5ปรับปรุงให้ค่าpHลดต่ำลงมาอยู่ในระดับพอเหมาะกับการเพาะปลูก
ใช้เพิ่มผลผลิตเห็ดใช้พูมิชซัลเฟอร์ชนิดผง3ส่วนผสมกับขี้เลื่อยหรือวัสดุเพาะเห็ด97ส่วนไม่ต้องใช้ยิปซั่มและปูนขาวนำไปเพาะเห็ดได้ตามปรกติส่วนในเห็ดฟางกองเตี้ยนั้นเมื่อทำกองเสร็จครั้งสุดท้ายแล้วใช้พูมิชหรือพูมิชซัลเฟอร์200 – 300กรัมต่อน้ำ20ลิตรรดบนกองและดินบริเวณรอบกองจนเปียกชุ่มจะลดไรศัตรูเห็ดมดปลวกไส้เดือนฝอยและกลิ่นลงได้ผลผลิตเห็ดจะเพิ่มขึ้นทั้งประมาณและคุณภาพ

Additional information
น้ำหนัก20 kg