ZEO GOLDม้อนโมริลโลไนท์ผง(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

140฿

รายละเอียด

ZEO GOLDม้อนท์โมริลโลไนท์(Montmorilonite)

แร่ม้อนท์โมรินโลไนท์Montmorilloniteคือกลุ่มของเถ้าภูเขาไฟที่เกิดการระเบิดขึ้นมาจากปล่องภูเขาท่ามกลางลาวาถูกผลักดันจนลอยขึันระเบิดกลางอากาศโดยจะระเบิดหนึ่งสองหรือสามครั้งซึ่งการระเบิดของตัวมันเองนี้ทำให้เกิดรูพรุนและความโปร่งมหาศาล

ขนาดบรรจุ10กิโลกรัม

 

คุณสมบัติ

ซึ่งถ้าเราเคยดูสารคดีที่ถ่ายทำการระเบิดของภูเขาไฟจะเห็นตอนระเบิดที่มีลาวาสีแดงไหลออกมาและก็จะมีฝุ่นละอองสีดำหรือเทาที่พวยพุ่งออกด้วยอันนี้คือกลุ่มของแร่ม้อนครับซึ่งในตัวของแร่ม้อนท์นี้จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและเทรซซิลิเม้นท์ต่างๆมากมายและยังมีความสามารถในการดูดซับความชื้นได้ค่อนข้างดีจึงช่วยเพิ่มชุ่มชื้นแก่ดินได้ดีนำมารองก้นหลุมปลูก,เร่งการเจริญเติบโต,ผสมปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยละลายช้าเป็นส่วนผสมในก้อนเชื้อเห็ดเป็นส่วนผสมของสารกระตุ้นเห็ดฯลฯ

ใช้ม้อนท์โมรินโลไนท์ทำนา100ถังต่อไร่แบบประหยัดปุ๋ย,ยา

1.ที่นาดินเหนียวจัดแบบนาภาคกลาง,เนื้อดินมีโพแทสเซียมพอสำหรับข้าวราชการแนะนำปุ๋ยที่ไม่มีโพแทสเซียมเช่น16-20-0
2.ที่นาภาคกลางใช้ปุ๋ยนา16-20-0มานายหลายสิบปีมีฟอสฟอรัสหรือฟอสเฟตตกค้างมากมายสามารถใช้ปุ๋ยที่ไม่มีฟอสเฟตก็ได้เช่น46-0-0,ปุ๋ย21-0-0,ปุ๋ย15-0-0ถ้ามีการใช้พูมิซหรือพูมิซซัลเฟอร์ร่วมด้วยจะช่วยละลายฟอสเฟอตให้พืชได้อย่างเพียงพอ
3.ปุ๋ยยูเรียมีไนโตรเจนเป็นเกือบ3เท่าของปุ๋ยนา16-20-0ถ้าเอาปุ๋ยยูเรียหาร3จะได้46หารด้วย3 = 15.33เกือบเท่ากับปุ๋ย16-20-0
4.เมื่อก่อนหากจะให้ได้ข้าว100ถังก็ต้องใส่ปุ๋ยถึง100กิโลกรัมหากคิดเฉพาะไนโตรเจนจะใช้ยูเรียเพียง1ใน3คือ100หาร3 = 33.33กิโลกรัม
5.แต่ใช้ยูเรียเป็นปุ๋ยละลายช้าละลายหมดทันทีทำให้ข้าวเฝือใบอ่อนแอต่อโรคแมลงหอยเชอรี่ล้มง่ายแพ้แดดง่ายแต่แก้ปัญหาได้โดยทำให้เป็ยปุ๋ยช้าและหว่านครั้งเดียวตอนทำเทือกให้ใส่ปุ๋ยถูกหุ้มด้วยดินเหนียวแทนการปลูกแล้วหว่านปุ๋ยบนดินแต่เปลี่ยนเป็นใส่ปุ๋ยในดินแล้วจึงปลูกใส่ครั้งเดียวปุ๋ยพอใช้ได้3 – 4เดือน
6.เตรียมดินไพหรือทุบคราดทำเทือก
7.ใช้ยูเรีย33.33กิโลกรัมเทกองบนพื้น,พรมน้ำเม็ดปุ๋ยพอชื้นใส่แร่ม้อนท์โมรินโลไนท์1กระสอบ(12.5กก.)คลุกเคล้าแล้วหว่านบนเทือก1ไร่ลูบเทือกหรือคราดให้ปุ๋ยจมดินแล้วจึงหว่านข้าวงอกหรือปักดำ
8.ปุ๋ยถูกจับตรึงด้วยแร่ม้อนท์โมรินโลไนท์และดินเหนียวไม่สูญเสียด้วยน้ำและแสงแดด
9.ข้าวที่งอกขึ้นมาจะแข็งแกร่งต้านหอยเชอรี่เพลี้ยหนอนราและไรใบตั้งรับแสงได้ดีต้านลมและแดดเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ชะงักจนแตกกอตั้งท้องออกรวงติดเมล็ดดีได้น้ำหนัก
10.เมื่อข้าวตั้งท้องควรฉีดพ่นด้วยไวตาไลเซอร์อัตรา10กรัมต่อน้ำ200ลิตร(หรือ10กรัมต่อน้ำ20ลิตร)แล้วฉีดพ่นอีกครั้งเมื่อข้าวออกรวงโพล้เพล้จนทำให้รวงยาวสมบูรณ์ติดเมล็ดดีน้ำหนักมากเมล็ดไม่ลีบ
11.ถ้าข้าวกระทบหนาวจนหยุกชะงักก็ใช้ไวตาไลเซอร์10กรัม ไรซ์กรีนพลัส50กรัมต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นช่วงเย็นแดดอ่อน

—————————————————————————————–
ZEO GOLD Montmorillonite-TM

Mineral Montmorillonite-TM (Montmorillonite) is a group of volcanic ash. The explosion from the crater, lava, was driving a float in mid-air bomb, which exploded one, two or three times that of the bomb itself caused massive porous and spongy.

If we ever see a documentary on the explosion of the volcano, the lava is bursting with color flow. And it will have a black or gray dust that erupted with This is a group of minerals. Montmorillonite. Montmorillonite is a mineral of this. Are rich in minerals. And various micronutrients and also has the ability to absorb moisture quite well. It adds moisture to the soil as well. The second hole growing, accelerated growth, mixing manure as fertilizer dissolves slowly. It is believed the mushroom mixture. A combination of stimulants mushrooms etc..

Using Montmorillonite-TM harvested 1,000 kg. Per acre, and reduces the cost of fertilizers, pesticides.

1. Cohesive soils in rice growing region, the texture of the soil has enough potassium for rice. , The government can encourage farmers who have Potassium fertilizers such as 16-20-0.

2. Central area of ??rice fields 16-20-0 fertilizer for many years, a lot of phosphorus or phosphate residues, use of phosphate fertilizer was not as 46-0-0, 21-0-0 fertilizer, fertilizer. 15-0-0 If the PUMISH-TM or PUMICESULPHER-TM with soluble phosphate to allow the plants enough.

3. Urea nitrogen in fertilizers is almost three times that of urea 16-20-0 if the number 3 is almost equal to 46 divided by 3 = 15.33 16-20-0 fertilizer.

4. Yield of rice in the past to 1,000 kg / rai was fertilizer to 100 kg, if only one nitrogen to urea in three is 100 divided by 3 = 33.33 kg.

5. Urea into soil melted slowly, using urea alone will melt away excess rice tangled leaves, susceptible to disease, insects, snail topple easily, defeated Sunshine simple solution. problem by making it into a soluble fertilizer and sown once the soil before planting, to be covered with dressings. Montmorillonite-TM. Instead of planting and sowing, fertilizing the soil. But as fertilizer in the soil, and then planted. Add fertilizer once a long 3-4 months.

6. Prepare the soil before planting, plowing, or pounded with a rake.

7. Urea 33.33 kg bulk on the floor, carpet, water enough to moist seed compost at Montmorillonite-TM 1 sack (10 kg) soils and crop area sown one acres, harrow and fertilize soil, or fill the sink. then sowing seed or transplanting.

8. Fertilizers were held with Montmorillonite-TM. And clay, with no loss of water and sunlight.

9. Crops to grow stronger. Insects, worms, fungi and resistant snail is not leaves against the wind and sun exposure has grown steadily. Without interruption until tillering, seed grains good pregnancy weight.

10. Pregnant should be sprayed with rice. VITALIZER-TM, at a rate of 100 g water, 200 liters (or 10 g per 20 liters of water) and then sprayed again with a spike at the first came to light, the cut grain long complete, the seed weight, seed no. atrophy

11. Impact on rice cold symptoms Yun’s arrest, the VITALIZER-TM 10 grams and RICE GREEN PLUS-Tm 50 grams per 20 liters of water spray in the evening sun light.

Additional information
น้ำหนัก10 kg