ZEO GOLDภูไมท์เม็ด(ขั้นต่ำ 5 กระสอบ)

190฿

รายละเอียด

ZEO GOLDภูไมท์(Pumice)เป็นชื่อแร่(Minerais)ซึ่งเป็นแร่หินแร่พิเศษบดจากหินแก้วชนิดพูมิซช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้นอุ้มน้ำได้ดีลดการสูญเสียน้ำจากดินใช้40-80กิโลกรัม/ไร่ดินจะดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีต่างจากการใช้โพลิเมอร์ที่ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายหมดไปใน1-2ปีแต่ภูไมท์จะอยู่อย่างยั่งยืนในดินไม่ทำปฏิกิริยากับปุ๋ยแบบปูนจึงคลุกผสมกับปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่างๆหว่านไปพร้อมกันได้

ขนาดบรรจุ20กิโลกรัม/กระสอบ

 

คุณสมบัติ

ช่วยเพิ่มซิลิก้าในดินให้อยู่ในรูปที่พืชดูดไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งซิลิก้าถ้าพืชดูดขึ้นไปใช้จะตกผลึกที่เซลล์ในส่วนต่างๆของต้นพืชจะทำให้เซลล์พืชแข็งจึงทำให้พืชแข็งแกร่งลดการล้มของพืชเช่นข้าวอ้อยเป็นต้นทำให้ทนต่อการเข้าทำลายของโรคแมลงไรราประหยัดค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและสารกำจัดโรคพืชต่างๆในผักจะทำให้ผักกรอบและเก็บไว้ได้นานกว่าผักที่ได้รับซิลิก้าน้อย
ทำให้ปุ๋ยละลายเร็วเป็นปุ๋ยละลายช้าลดการสูญเสียปุ๋ยเมื่อถูกน้ำหรือฝนชะล้างลดการเฝือใบของพืชพืชไม่ชะงักการเจริญเติบโตยืดระยะเวลาการให้ปุ๋ยครั้งต่อไปทำให้ประหยัดต้นทุนการซื้อปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
ทำลายสารพิษและตรึงสารพิษไม่ให้เป็นอันตรายกับพืชยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเพื่อหวังหญ้าตายและไม่กลับมาขึ้นในแปลงเพาะปลูกอีกอย่างที่เขาโฆษณาว่าตายถอนรากถอนโคนซึ่งยาฆ่าหญ้าที่เราฉีดพ่นและฝังตัวลงดินกว่าจะสลายตัวหมดก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้เลยถ้าปลูกได้พืชก็ไม่งามเท่าที่ควรจะเป็นเพราะยังติดฤทธิ์ของยาฆ่าหญ้าอยู่สำหรับในพืชอาจจะไม่ค่อยเห็ดชัดเจนนักแต่สำหรับในการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นเห็ดได้ชัดเจนในช่วงการเตรียมน้ำก่อนปล่อยสัตว์พบว่าการทำสีน้ำหรือทำแพลงค์ตอนพืชและแพลงค์ตอนสัตว์ไม่เกิดเพราะมียาฆ่าหญ้าผสมติดมากับน้ำที่เรากำลังจะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินป้องกันดินแห้งและช่วยให้ดินอุ้มน้ำดีขึ้นดินร่วนซุยและจะค่อยๆทำให้ดินดีขึ้นตามลำดับ

วิธีการใช้

1.ใช้เดี่ยวๆหว่านกระจายทั่วทรงพุ่มหรือหว่านทั้งแปลงอัตราการใช้40-80กิโลกรัม/ไร่

2.ใช้ผสมปุ๋ยเคมีในอัตราภูไมท์1ส่วนต่อปุ๋ยเคมี5ส่วน

3.ใช้ผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกในอัตราภูไมท์1ส่วนต่อปุ๋ยอินทรีย์10ส่วน

4.สำหรับไม้กระถางใช้กระถางละ1-2ช้อนชา

ผลจากการที่พืชได้รับซิลิก้าเพียงพอ

1.ลดการล้มของพืชเช่นข้าวอ้อยลดการเฝือใบ
2.ลดการสูญเสียปุ๋ยจากการชะล้างของน้ำ
3.ผนังเซลล์พืชแข็งแกร่งด้วยซิลิก้าลดการทำลายของแมลงไรราและโรคพืชต่างๆ
4.เก็บผลผลิตได้นานขึ้นผักแข็งกรอบอร่อยขึ้นและเก็บไว้ได้นานขึ้น
————————————————————————-

PUMICE-TM

ZEO GOLD “PUMICE” (Pumice Tuff) is a mineral (Minerais), a special mineral ore grinding stone, glass stone, PUMICE allows the soil to hold water better Sui, reduce water loss from the soil, use of 40-80 kg /. rai. Soil is growing every year, from the microbial degradation of the polymer to be in 1-2 years, but PUMICE be sustainable soil, does not react with the cement, fertilizers, and soils mixed with organic fertilizer. and various chemical fertilizer, sowing simultaneously

Property

Increasing silica in the soil into a form that plants absorb useful. In which silica is absorbed into the plant. The cells to crystallize in different parts of the plant cell strength. This makes the plant stronger. The subversion of crops such as rice, sugarcane, etc. to withstand the attack of the disease, insects, mites mold, saving the cost of spraying pesticides and chemical disposal plant various vegetables, the vegetables crisp and stored. longer than vegetables that have less silica.

Make it into a soluble fertilizer slowly soluble fertilizer. Reduce the loss of fertilizer when rain water runoff. Reduce the tangled leaves of the plant. Plant growth is halted. Extended period of time next fertilization, thus saving the cost of buying fertilizer. As fertilizer or organic fertilizer.

The toxins and poisons from the freeze damage to crops, for example, we sprayed to kill the grass, the grass will die and not come back up. Convert the cultivation of the ad that he was uprooted. The pesticide spraying and grass are embedded into the ground to break up, it is time that we could not get another crop. If the plant is not growing as it should be due to the effect of the drug is killing the grass. In plants, fungi may be less clear. However, for the animals, the fungus was evident during the preparation of the water before the animal was found that the water or plant plankton and zooplankton, no. Because the drug is mixed with water grass, we’re going to aquaculture.

Improve soil structure. The clay soil and helps soil absorb water better Sui and will gradually improve the soil, respectively.

How to use

Use single scattering or sowing, canopy spread over the conversion rate of 40-80 kg / ha.

Mixed fertilizers, the rate PUMICE-TM 2 parts: the chemical 5.

Use of compost manure, at the rate PUMICE-TM 2 parts per 10 parts of organic fertilizer.

Potted in a pot or 1-2 tsp.

The resulting plants were sufficient silica.

Failure of crops such as rice, sugar cane cut off the tangled leaves.

Reduce soil loss from water erosion.

Plant cell wall strength with silica. Reduce damage by insects, mites, fungi and other plant diseases.

Longer harvest vegetables and crispy frozen and stored for a longer time.

Additional information
น้ำหนัก20 kg