โพแทสเซียมฮิวเมท

200฿

รายละเอียด

สารสกัดเข้มข้นจากฮิวมัสช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออกในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำโครงสร้างของดินแข็งแรงทนต่อการชะล้างกัดกร่อนของน้ำช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำระบายน้ำดีน้ำและอากาศถ่ายเทสะดวกรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายรักษาความเป็นกรด-ด่างมิให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ขนาดบรรจุ1กิโลกรัม/ขวด

โพแทสเซียมฮิวเมทคือสารสกัดเข้มข้นจากฮิวมัสช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออกในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำโครงสร้างของดินแข็งแรงทนต่อการชะล้างกัดกร่อนของน้ำช่วยให้ดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำระบายน้ำดีน้ำและอากาศถ่ายเทสะดวกรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายรักษาความเป็นกรด-ด่างของดินมิให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ประโยชน์

-ช่วยให้ธาตุอาหารในดินที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ง่ายเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน
-เชื่อมอนุภาคดินให้เป็นกลุ่มเป็นโครงสร้างดินที่ดีช่วยให้การระบายอากาศการซึมซาบน้ำของดินดีขึ้น
-กระตุ้นการแบ่งเซลล์และขยายขนาดเซลล์พืชเจริญเติบโตดอกใหญ่ผลใหญ่เร็วขึ้น
-กระตุ้นให้รากเจริญงอกงามแผ่กระจายพืชหาอาหารเก่ง
-ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรง
-เพิ่มอัตราการหายใจเพิ่มการสังเคราะห์แสง
-ลดความเครียดเนื่องจากธาตุอาหารไม่สมดุลย์แร่ธาตุเป็นพิษขาดน้ำหรืออากาศร้อนจัดหนาวจัด
-กระตุ้นการดูดซึมน้ำการไหลเวียนภายในเซลล์พืชดินอุ้มน้ำได้มากขึ้นลดการสูญเสียน้ำในดิน
-เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยไนโตรเจนกำมะถันและธาตุอาหารเสริมออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างช้าๆ

วิธีใช้

-ปรับสภาพดินละลายโพแทสเซียมฮิวเมท3กรัมต่อน้ำ20ลิตรราดลงพื้นดิน
-ผสมปุ๋ยเคมีคลุกเคล้าโพแทสเซียมฮิวเมท1,000กรัมกับปุ๋ยเคมี100กิโลกรัม
-ผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกคลุกเคล้าโพแทสเซียมฮิวเมท100กรัมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก100กิโลกรัม
-คลุกผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพละลายโพแทสเซียมฮิวเมท1,000กรัมกับปุ๋ยน้ำ100ลิตร

Additional information
น้ำหนัก 1 kg